Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Δημόσιες Διαβουλεύσεις
- Δημόσια Διαβούλευση – Νομοσχέδια με τίτλο «Ο περί Ενεργειακής Απόδοσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019» και «Ο περί Προώθησης της Ενεργειακής Απόδοσης στη Θέρμανση και Ψύξη και της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019»
- Δημόσια Διαβούλευση - Οι περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Μεθοδολογία Υπολογισμού Ύψους Τέλους Κατανάλωσης) Κανονισμοί του 2019
- Δημόσια Διαβούλευση – Νομοσχέδια με τίτλο «Οι περί της Ενεργειακής Απόδοσης (Υπόχρεα Μέρη) Κανονισμοί του 2019» και «Ο περί της Ενεργειακής Απόδοσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019
- Φυσικό Αέριο: Αποτελέσματα Διαβούλευσης για το προσχέδιο Νομοσχεδίου που τιτλοφορείται ως «Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017
- Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
- Εξοικονόμιση Ενέργειας και Αποδοτικής Χρήσης Ενέργειας - 4ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΣΔΕΑ)
- Ηλεκτρισμός - Νομοσχέδιο που τροποποιεί τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 έως 2017


Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr