Κυπριακή Δημοκρατία
Εργαστήριο Εφαρμογών Ενέργειας


Καλωσήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


Το Εργαστήριο Εφαρμογών Ενέργειας εξειδικεύεται στη διενέργεια δοκιμών σε ηλιακά θερμικά συστήματα και συλλέκτες.

Το εργαστήριο είναι παράρτημα του Υπουργείου Ενέργειας,Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και διοικητικά υπάγεται στην Υπηρεσία Ενέργειας που είναι το αρμόδιο κυβερνητικό τμήμα σε θέματα προώθησης των ΑΠΕ στην Κύπρο. Το εργαστήριο είναι διαπιστευμένο (Πιστοποιητικό Διαπίστευσης L036) στην διενέργεια δοκιμών συλλεκτών σύμφωνα με τα Ευρωπαικά πρότυπα EN12975 και EN12976. Το Εργαστήριο, το οποίο προσφέρει υπηρεσίες σε Κύπριους και ξένους ενδιαφερόμενους,λειτουργεί στην σημερινή του μορφή απο τον Φεβρουάριο του 2009 και προσφέρει τις ακόλουθες δοκιμές και υπηρεσίες:
     • Δοκιμές ηλιακών θερμικών συλλεκτών σύμφωνα με το πρότυπο ISO9806,
     • δοκιμές ηλιακών θερμικών συστημάτων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ12976,
     • Solar Keymark, και
     • εξειδικευμένες δοκιμές για ερευνητικά προγράμματα και κατά παραγγελία των πελατών.
Tο εργαστήριο συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα για ανάπτυξη νέων προιόντων και νέων μεθόδων δοκιμών ηλιακών θερμικών συστημάτων.

No documents found


KOPP logo

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΕΕ

Τελευταία Ενημέρωση στις: 02/01/2019 10:05:38 AM
 

© 2012 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας,
Εργαστήριο Εφαρμογών Ενέργειας