Κυπριακή Δημοκρατία
Εργαστήριο Εφαρμογών Ενέργειας


Σκοποί και ΣτόχοιΤο Εργαστήριο Εφαρμογών Ενέργειας σκοπό έχει να βοηθήσει την κυπριακή βιομηχανία ηλιακών συστημάτων να βελτιώσει τα προϊόντα που παράγει, με στόχο να αυξηθεί η συνεισφορά της ηλιακής ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο της Κύπρου και να καταστεί η κυπριακή βιομηχανία ηλιακών θερμικών συστημάτων μια ανταγωνιστική και εξαγωγική βιομηχανία μέσω της πιστοποίησης των προϊόντων της. Έμφαση δίδεται στη βελτίωση των ηλιακών θερμικών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού που αποτελούν και τη συντριπτική πλειοψηφία των εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην χώρα μας.

Ποιότητα δοκιμών – Διαπίστευση

Το Εργαστήριο Εφαρμογών Ενέργειας είναι διαπιστευμένο από τον Κυπριακό Φορέα Διαπίστευσης (ΚΟΠΠ) με βάση το διεθνές πρότυπο CYS EN ISO/ IEC 17025:2005 ως ικανό να διενεργεί δοκιμές σε ηλιακά θερμικά συστήματα σύμφωνα με ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. Το πεδίο διαπίστευσης του Εργαστηρίου καθορίζεται στο Πιστοποιητικό Διαπίστευσης L036 και αφορά δοκιμές που διενεργούνται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO9806, ΕΝ12976 και ISO9459.

Βασικό μέλημα της Ανώτατης Διοίκησης του Εργαστηρίου είναι η διασφάλιση της ποιότητας των δοκιμών και των αποτελεσμάτων. Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού προσδίδει την ανάλογη σημασία σε θέματα ποιότητας και γι’ αυτό έχει θέσει την Ανώτατη Διοίκηση του Εργαστηρίου κάτω από την αιγίδα του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Στην πράξη, η ποιότητα των αποτελεσμάτων διασφαλίζεται από το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, την καταλληλότητα του εξοπλισμού και την ικανότητα του Προσωπικού να διενεργεί και να αξιολογεί τα αποτελέσματα. Τα πιο πάνω αποτελούν βασικά στοιχεία της Πολιτικής Ποιότητας της Ανώτατης Διοίκησης του Εργαστηρίου. Σημειώνεται ότι, Κύπρος είναι ένα από τα 11 κράτη μέλη της Ε.Ε. που διαθέτουν τέτοιου είδους διαπιστευμένο εργαστήριο


No documents found

ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

KOPP logo

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΕΕ

Τελευταία Ενημέρωση στις: 02/01/2019 10:05:38 AM
 

© 2012 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας,
Εργαστήριο Εφαρμογών Ενέργειας