Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις“Μαζευτείτε και καλέστε μας”: Μια πρωτοβουλία για την εκπαίδευση των καταναλωτώνΜαζευτείτε και καλέστε μας - Λογότυπο


Αν είστε οργανωμένο σύνολο, σωματείο ή ακόμα και μια παρέα φίλων, η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών σας προσφέρει τη δυνατότητα πραγματοποίησης σεμιναρίου ενημέρωσης για τα καταναλωτικά σας δικαιώματα.

Η Υπηρεσία θα ανταποκριθεί στο κάλεσμα σας και θα σας προσφέρει δωρεάν εκπαίδευση μέσω προγραμματισμένων σεμιναρίων. Το μόνο που χρειάζεται είναι να το ζητήσετε.

Το περιεχόμενο του κάθε σεμιναρίου θα προσαρμόζεται ανά περίπτωση στις προτιμήσεις και ανάγκες σας και μπορεί να αφορά τα γενικά καταναλωτικά σας δικαιώματα ή άλλο εξειδικευμένο θέμα για το οποίο έχει αρμοδιότητα η Υπηρεσία, όπως είναι η ασφάλεια των καταναλωτών/παιχνιδιών, οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, κλπ. Στα σεμινάρια θα υπάρχει δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων και σε όλους τους συμμετέχοντες θα δίνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Για την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών όλοι οι καταναλωτές είναι σημαντικοί! Ακόμα και αν είστε αριθμητικά μικρή ομάδα καταναλωτών, η Υπηρεσία θα σας οργανώσει μαζί με άλλους καταναλωτές. Το σεμινάριο μπορεί να διεξαχθεί σε χώρο που θα διευθετηθεί από την ίδια την Υπηρεσία, ενώ υπάρχει η δυνατότητα διοργάνωσης του σε κατάλληλο χώρο που θα προταθεί από τους συμμετέχοντες.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών για εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των καταναλωτών για τα δικαιώματα τους.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις ενδιαφέροντος πατήστε εδώ.
Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Αναγραφή τιμών - Οδηγός για επιχειρήσεις

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Διαδικτυακή Πύλη

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

BREXIT