Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

ΑνακοινώσειςΑπόφαση 55/2015 - Camelot International Health Organization (Cyprus) Ltd


Έρευνα της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών αναφορικά με εμπορική πρακτική της εταιρείας Camelot International Health Organization (Cyprus) Ltd.

Απόφαση για επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους €30.000 λόγω διαπίστωσης παράβασης άρθρων του περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμου Ν. 103(Ι)/2007.

περισσότερα...Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑπόφαση 55-2015 Camelot International Health Organization (Cyprus) Ltd.pdf

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Αναγραφή τιμών - Οδηγός για επιχειρήσεις

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Διαδικτυακή Πύλη

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

BREXIT