Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις



Δημόσια Διαβούλευση - Μετονομασία "Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών"


Λογότυπο ΥΑΠΚΗ Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης για το προσχέδιο Νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί Μετονομασίας της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών Νόμος του 2016».

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η μετονομασία της «Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών» σε «Υπηρεσία Καταναλωτή», ώστε ο τίτλος της:
(α) να ανταποκρίνεται καλύτερα στην κύρια αρμοδιότητα της που είναι η προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών,
(β) να μην δημιουργείται σύγχυση με την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, και
(γ) να διευκολυνθεί η δυνατότητα προσέγγισης και επικοινωνίας με τους πολίτες-καταναλωτές.

Προσχέδιο του νομοσχεδίου μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν τυχόν απόψεις τους, μέχρι τις 27/06/2016, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: gtsiamettis@mcit.gov.cy







Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΜετονομασία ΥΑΠΚ - Νομοσχέδιο.pdf





Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Αναγραφή τιμών - Οδηγός για επιχειρήσεις

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Διαδικτυακή Πύλη

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

BREXIT