Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

ΑνακοινώσειςΑπόφαση 56/2015 ALPHA BANK CYPRUS LTD


Έρευνα του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών αναφορικά με την ύπαρξη καταχρηστικών συμβατικών ρητρών σε δανειακή σύμβαση σε ξένο νόμισμα μεταξύ καταναλωτών και τράπεζας. Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας εξέδωσε απόφαση σύμφωνα με την οποία θεωρεί ότι συγκεκριμένοι όροι της εν λόγω σύμβασης είναι αδιαφανείς και/ή καταχρηστικοί.
 
περισσότερα...Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑπόφαση 56-2015 ALPHA BANK CYPRUS LTD.pdf

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Αναγραφή τιμών - Οδηγός για επιχειρήσεις

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Διαδικτυακή Πύλη

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

BREXIT