Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

ΑνακοινώσειςΑνάρτηση τιμών σε περιόδους εκπτώσεων


Ανάρτηση τιμών σε περιόδους εκπτώσεων

Ενόψει της πρόσφατης τροποποίησης του Νόμου που αφορά στις τιμές εκπτώσεων, η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, επιθυμεί να ενημερώσει τις επιχειρήσεις/εμπόρους, αλλά και το καταναλωτικό κοινό ότι:

  • Η υποχρέωση των καταστημάτων να πραγματοποιούν εκπτώσεις σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους δεν υφίσταται πλέον.

  • Οι διατάξεις του βασικού Νόμου (Ν. 34/1990) που προνοούν για διπλή αναγραφή της τιμής (αρχική τιμή και τιμή εκπτώσεως) σε περιόδους πώλησης των προϊόντων σε τιμές εκπτώσεων, συνεχίζει να υφίσταται. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που ένα κατάστημα πωλεί εμπόρευμα σε τιμή εκπτώσεως/προσφοράς, υποχρεούται να αναγράφει τόσο την τιμή εκπτώσεως, όσο και την τιμή στην οποία πωλούσε προηγουμένως το ίδιο κατά ποιότητα ή ποσότητα εμπόρευμα.

  • Τα εμπορεύματα για τα οποία προνοείται υποχρέωση διπλής αναγραφής σύμφωνα με το Νόμο, είναι:
  1. Μαλλιά πλεξίματος, είδη ιματισμού και συμπληρώματα ενδύσεως και άλλα είδη που προέρχονται από υφαντικές ύλες
  2. Είδη υποδήσεως
  3. Οικιακός εξοπλισμός, περιλαμβανομένων παντός είδους συσκευών, ηλεκτρικών ή μη
  4. Έπιπλα απ’ οποιονδήποτε υλικό και για οποιονδήποτε σκοπό

Τονίζεται ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του Νόμου, προβλέπεται χρηματική ποινή μέχρι €1.500 ή/και ποινή φυλάκισης μέχρι 6 μήνες.

Με στόχο την καλύτερη δυνατή εφαρμογή της νομοθεσίας, η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών θα εντατικοποιήσει τους σχετικούς ελέγχους και στο πλαίσιο αυτό καλεί τους καταναλωτές να επικοινωνούν με την Υπηρεσία σε περιπτώσεις παραβάσεων.
Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Αναγραφή τιμών - Οδηγός για επιχειρήσεις

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Διαδικτυακή Πύλη

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

BREXIT