Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

ΑνακοινώσειςΤιμές Βασικών Προϊόντων (Γάλα - Ψωμί - Νερό)


Για σκοπούς διαφάνειας και για την καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών και λοιπών ενδιαφερομένων, η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών δημοσιοποιεί την παρουσίαση που έγινε σήμερα (01/03/2016) στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων για τις τιμές των βασικών προϊόντων (γάλα, ψωμί, νερό).

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Αναγραφή τιμών - Οδηγός για επιχειρήσεις

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Διαδικτυακή Πύλη

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

BREXIT