Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

ΑνακοινώσειςΓνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 03/2020


Λογότυπο RAPEXΗ Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, ως αρμόδια αρχή στην Κύπρο για τη λειτουργία και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα, πληροφορεί τους καταναλωτές ότι την εβδομάδα που αρχίζει στις 13/01/2020 (GRAS-RAPEX – Report 03) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 69 προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους.

Για να δείτε το τελευταίο Εβδομαδιαίο Δελτίο - Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX, πατήστε εδώ.

Για να δείτε τα προηγούμενα Εβδομαδιαία Δελτία - Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX, πατήστε εδώ.
Διαδικτυακές Αγορές

Αναγραφή τιμών - Οδηγός για επιχειρήσεις

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις

Διαδικτυακή Πύλη

BREXIT