Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

ΑνακοινώσειςΕπιβολή διοικητικού προστίμου €80.000 στην Camelot International Health Organization (Europe) Ltd


Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ανακοινώνει την επιβολή διοικητικού προστίμου €80.000 στην εταιρεία Camelot International Health Organization (Europe) Ltd για αθέμιτη εμπορική πρακτική σε σχέση με την προώθηση των φίλτρων νερού της εταιρείας.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή πραγματοποίησε έρευνα με αντικείμενο τη συνέχιση και επέκταση εμπορικής πρακτικής από μέρους της εταιρείας Camelot International Health Organization (Europe) Ltd (πρώην Camelot International Health Organization (Cyprus) Ltd), η οποία σε προηγούμενο στάδιο είχε κριθεί ως αθέμιτη από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή και για την οποία είχε επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο ύψους €30.000 (Απόφαση 55/2015).

Η Υπηρεσία διαπίστωσε ότι η εταιρεία, μετά την έκδοση της Απόφασης 55/2015, διαφήμιζε τα προϊόντα της μέσω τηλεοπτικής διαφήμισης στην οποία γίνονταν παρόμοιες αναφορές στην ύπαρξη μόλυνσης στο τρεχούμενο και εμφιαλωμένο πόσιμο νερό και στους κινδύνους που συνεπάγεται η κατανάλωσή τους, οι οποίες κρίθηκαν ως παραπλανητικές με την Απόφαση 55/2015.

Η απόφαση παρατίθεται αυτούσια εδώ.
Διαδικτυακές Αγορές

Αναγραφή τιμών - Οδηγός για επιχειρήσεις

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις

Διαδικτυακή Πύλη

BREXIT