Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

ΑνακοινώσειςΣύσταση της προσοχής των Καταναλωτών για αγορές μέσω Facebook


Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών (ΥΑΠΚ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της για την όσο το δυνατόν καλύτερη και πληρέστερη προστασία των καταναλωτών, προτρέπει τους καταναλωτές να είναι πολύ προσεκτικοί στις αγορές τους μέσω του ιστοχώρου κοινωνικής δικτύωσης facebook.

Επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία, σε ενδεχόμενη παραπλάνηση των καταναλωτών, δεν μπορεί να προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες διερεύνησης γιατί στις πλείστες των περιπτώσεων αδυνατεί να εντοπίσει το πρόσωπο το οποίο προσφέρει συγκεκριμένα προϊόντα προς πώληση μέσω του facebοοk. Επιπλέον, δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί οποιαδήποτε παράβαση, γιατί, στις πλείστες των περιπτώσεων, δεν πρόκειται για εταιρείες, αλλά για φυσικά πρόσωπα και η πληρωμή των καταναλωτών για τις αγορές τους δεν γίνεται σε κάποια εταιρεία, αλλά σε υπηρεσίες ταχυμεταφορών.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με λειτουργούς της Υπηρεσίας στα τηλέφωνα:

  • 1429 - Γραμμή Καταναλωτή
  • 22867122
  • 22867140
Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Αναγραφή τιμών - Οδηγός για επιχειρήσεις

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Διαδικτυακή Πύλη

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

BREXIT