Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

ΑνακοινώσειςΈκδοση διοικητικής απόφασης εναντίον εμπορευόμενου για παράβαση του περί των Δικαιωμάτων των Καταναλωτών Νόμου

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ανακοινώνει την έκδοση διοικητικής απόφασης εναντίον εμπορευόμενου για παράβαση του περί των Δικαιωμάτων των Καταναλωτών Νόμου, Ν. 133(Ι) του 2013.

Η απόφαση αφορά έρευνα που διενήργησε η Υπηρεσία, σε σχέση με παράβαση των προνοιών του πιο πάνω Νόμου μέσα από τη λειτουργία συγκεκριμένων σελίδων στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης «Facebook», με τις ονομασίες «ALEXANDRA PERTIOSAN» και «ΕΞΥΠΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ».

Συγκεκριμένα, στις πιο πάνω σελίδες διατίθενται προς πώληση προϊόντα, χωρίς να παρέχεται η απαραίτητη προσυμβατική ενημέρωση στους καταναλωτές, ούτε οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης. Επιπρόσθετα, δεν παρασχέθηκε στους καταναλωτές/παραπονούμενους το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών, αλλά ούτε και το κεκτημένο δικαίωμα υπαναχώρησης εντός δώδεκα (12) μηνών μετά το τέλος της αρχικής προθεσμίας υπαναχώρησης, το οποίο αποκτά ο καταναλωτής εάν δεν ενημερωθεί γενικά για το δικαίωμα υπαναχώρησής του, σύμφωνα με το Νόμο.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, αφού αξιολόγησε το ενώπιόν της υλικό και όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, διαπίστωσε παράβαση των άρθρων 5, 7, 8, 9, 10, 12 και 23 του Νόμου και επέβαλε στον εμπορευόμενο διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων ευρώ (€1.000).

Η απόφαση παρατίθεται αυτούσια εδώ.
Διαδικτυακές Αγορές

Αναγραφή τιμών - Οδηγός για επιχειρήσεις

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις

Διαδικτυακή Πύλη

BREXIT