Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

ΑνακοινώσειςΠαιδικά Κρεβάτια - Έντυπο ενημέρωσης για οικονομικούς φορείς


Παιδικά Κρεβάτια - Έντυπο ενημέρωσης για οικονομικούς φορείςΗ Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών έχει εκδώσει νέο έντυπο, προς ενημέρωση των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την εμπορία/παραγωγή παιδικών κρεβατιών, για τις υποχρεώσεις τους όπως αυτές προκύπτουν από το Νόμο για τη Γενική Ασφάλεια των Προϊόντων [Ν.41(Ι)/2004] καθώς και το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 716-1:2008+Α1:2013 «Έπιπλα - Παιδικά κρεβάτια και ανακλινόμενα κρεβάτια για οικιακή χρήση».

Για να δείτε το έντυπο πατήστε εδώ.
Διαδικτυακές Αγορές

Αναγραφή τιμών - Οδηγός για επιχειρήσεις

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις

Διαδικτυακή Πύλη

BREXIT