Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

ΑνακοινώσειςΜετατροπείς και προσαρμογείς ηλεκτρολογικού εξοπλισμού


Εκστρατεία ελέγχου για μετατροπείς και προσαρμογείς ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

Πολλές από τις ηλεκτρικές συσκευές που χρησιμοποιούμε, δεν φέρουν τριπολικό ρευματολήπτη και ως εκ τούτου είναι δύσκολη και πολλές φορές αδύνατη η σύνδεση τους στους ρευματοδότες (πρίζες) του σπιτιού μας. Συνεπώς, είναι απαραίτητη η χρήση κάποιου μετατροπέα (conversion plug) ή προσαρμογέα (adaptor) για να είναι εφικτή η σύνδεση της συσκευής στις πρίζες. Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν πολλά τέτοια προϊόντα, τόσο στην αγορά όσο και στην κατοχή των καταναλωτών, θα πραγματοποιήσει εκστρατεία ελέγχου για να διαφανεί κατά πόσο αυτά συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ασφάλειας και δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των καταναλωτών και των περιουσιών τους.

Η εκστρατεία θα πραγματοποιηθεί την περίοδο 5/6 – 14/6/2018 και κατά τη διάρκεια της προγραμματίζεται να ελεγχθούν πέραν των 50 σημείων λιανικής πώλησης παγκύπρια, με σκοπό τον εντοπισμό μη συμμορφούμενων προϊόντων και τη λήψη αναλογικών μέτρων.

Παράλληλα, η Υπηρεσία θα συνεχίσει να ενημερώνει τους καταναλωτές με στόχο την αποτελεσματικότερη προστασία της υγείας και της ασφάλειάς τους. Στο πλαίσιο της εκστρατείας, είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας (www.consumer.gov.cy) το ενημερωτικό έντυπο με τίτλο «Προσαρμογείς και Μετατροπείς Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού - Συμβουλές για σωστή χρήση» το οποίο περιέχει αναλυτικές πληροφορίες για την ασφαλή χρήση των προϊόντων αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους οικονομικούς φορείς, μπορούν να λαμβάνονται στα πιο κάτω τηλέφωνα:
  • Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας 22200930
  • Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού 25819150
  • Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας/Αμμοχώστου 24816160
  • Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804613
Διαδικτυακές Αγορές

Αναγραφή τιμών - Οδηγός για επιχειρήσεις

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις

Διαδικτυακή Πύλη

BREXIT