Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

ΑνακοινώσειςΕκστρατεία για κορδόνια σε παιδικά ενδύματα -Έλεγχος σε 220 καταστήματα


Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τους κινδύνους που εμπεριέχουν τα παιδικά ενδύματα και με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς όπου στην αγορά διατίθεται πλήθος νέων παιδικών ενδυμάτων, διεξήγαγε εκστρατεία ελέγχου και ενημέρωσης κατά την περίοδο 29/8/2016 – 30/9/2016.

Η εκστρατεία κάλυψε παγκύπρια 220 καταστήματα παιδικής ένδυσης, στα οποία πραγματοποιήθηκαν επιτόπιοι έλεγχοι με σκοπό τον εντοπισμό και απόσυρση επικίνδυνων παιδικών ενδυμάτων καθώς και την ενημέρωση των οικονομικών φορέων. Σε 14 περιπτώσεις εντοπίστηκαν παιδικά ενδύματα τα οποία δεν πληρούσαν τις πρόνοιες του προτύπου ασφάλειας και αποσύρθηκαν από την αγορά, ενώ σε άλλες 30 περιπτώσεις έγιναν προφορικές προειδοποιήσεις στους οικονομικούς φορείς. Ο πίνακας με τα παιδικά ενδύματα που έχουν αποσυρθεί από την αγορά, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας.

Σημειώνεται ότι η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών, θα συνεχίσει να πραγματοποιεί ελέγχους σε καταστήματα παιδικής ένδυσης στα πλαίσια των καθημερινών επιθεωρήσεων και να ενημερώνει για τυχόν παιδικά ενδύματα που εμπεριέχουν κινδύνους και αποσύρονται. Υπενθυμίζεστε τέλος, ότι στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας υπάρχουν αναρτημένα ενημερωτικά έντυπα τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους οικονομικούς φορείς.
Διαδικτυακές Αγορές

Αναγραφή τιμών - Οδηγός για επιχειρήσεις

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις

Διαδικτυακή Πύλη

BREXIT