Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

ΑνακοινώσειςΕκστρατεία Ελέγχου Βρεφικών Ειδών


Εκστρατεία ελέγχου Βρεβικών Ειδών

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, έχοντας ως πρωταρχικό στόχο τη διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των παιδιών, πραγματοποίησε την περίοδο 24/4/2018 – 3/5/2018, εκστρατεία ελέγχου βρεφικών ειδών η οποία κάλυψε τα σημεία διάθεσης των ειδών αυτών παγκύπρια. Πιο συγκεκριμένα, τα είδη που ελέγχθηκαν ήταν οι πιπίλες και οι καδένες πιπιλών.

Η εκστρατεία κάλυψε 36 καταστήματα πώλησης βρεφικών ειδών παγκύπρια, στα οποία πραγματοποιήθηκαν επιτόπιοι έλεγχοι με σκοπό τον εντοπισμό μη συμμορφούμενων προϊόντων και τη λήψη των αναλογικών μέτρων. Σε 2 περιπτώσεις εντοπίστηκαν προϊόντα τα οποία δεν συμμορφώνονταν με τις απαιτήσεις ασφάλειας και απομακρύνθηκαν από τα ράφια και σε 20 περιπτώσεις έγιναν προειδοποιήσεις για να τοποθετηθούν σε προϊόντα οι απαιτούμενες πληροφορίες ασφάλειας και στην ελληνική γλώσσα. Περαιτέρω, λήφθηκαν από την αγορά 12 καδένες πιπιλών οι οποίες στάληκαν στο Γενικό Χημείο του Κράτους όπου κατά τον εργαστηριακό έλεγχο που θα υποβληθούν, θα διαπιστωθεί η συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις ασφάλειας.

Σημειώνεται ότι η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, θα συνεχίσει να πραγματοποιεί ελέγχους σε καταστήματα πώλησης βρεφικών ειδών στα πλαίσια των καθημερινών επιθεωρήσεων και να ενημερώνει για προϊόντα που εμπεριέχουν κινδύνους και αποσύρονται. Υπενθυμίζεστε τέλος, ότι στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας υπάρχουν αναρτημένα ενημερωτικά έντυπα τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους οικονομικούς φορείς.
Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Αναγραφή τιμών - Οδηγός για επιχειρήσεις

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Διαδικτυακή Πύλη

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

BREXIT