Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

ΑνακοινώσειςΕγγραφή Εταιρειών στον Κώδικα Καταναλωτικής ΔεοντολογίαςΗ Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι η εταιρεία Iakovos Photiades Foodstuff Suppliers Limited και συγκεκριμένα τα 9 καταστήματα τροφίμων FoodSaver Stores της εταιρείας, καθώς επίσης η εταιρεία ETEX LTD και συγκεκριμένα τα 5 καταστήματα ανταλλακτικών αυτοκινήτων που διατηρεί, έχουν δηλώσει συμμετοχή και έχουν εγγραφεί στον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας (ΚΚΔ).

Σκοπός του ΚΚΔ είναι να παρέχει ένα πλαίσιο όπου η σχέση μεταξύ καταναλωτών και εμπορευόμενων μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω με αμοιβαίο όφελος. Οι εμπορευόμενοι που συμμετέχουν στον ΚΚΔ, παρέχουν ουσιαστικά στους πελάτες τους επιπρόσθετα οφέλη, πέραν των νόμιμων δικαιωμάτων τους, αναδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο τις επιχειρήσεις που επιδεικνύουν σεβασμό και αφοσίωση προς τους καταναλωτές.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή συγχαίρει τις συγκεκριμένες εταιρείες που έδειξαν ενδιαφέρον να συμμετέχουν στον ΚΚΔ και προτρέπει παράλληλα τις λοιπές επιχειρήσεις, όπως υποδείξουν ανάλογο ενδιαφέρον.

Τονίζεται ότι, οι εμπορευόμενοι που συμμετέχουν στον ΚΚΔ ενισχύουν τα νόμιμα δικαιώματα των καταναλωτών αλλά και τα πρόσθετα οφέλη για τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Οι εμπορευόμενοι που συμμετέχουν στον ΚΚΔ προσφέρουν αναβάθμιση των υπηρεσιών τους και υψηλότερο επίπεδο προστασίας προς τους πελάτες τους, με αποτέλεσμα να ενισχύεται η εμπιστοσύνη των καταναλωτών προς τους εμπορευόμενους, να αυξάνονται οι πωλήσεις των εμπορευόμενων και να επιτυγχάνεται η δημιουργία συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των εμπορευόμενων. Επιπρόσθετα, οι επιχειρήσεις αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, έχοντας σε περίοπτη θέση στην επιχείρηση τους (κατάστημα / ηλεκτρονικό κατάστημα) το σήμα συμμετοχής (logo) στον ΚΚΔ.

Για το κείμενο του ΚΚΔ, το έντυπο δήλωσης συμμετοχής στον ΚΚΔ, τον ενημερωτικό οδηγό εφαρμογής του ΚΚΔ, καθώς και τον επικαιροποιημένο κατάλογο με τους εμπορευόμενους που συμμετέχουν στον ΚΚΔ ή περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (www.consumer.gov.cy).
Διαδικτυακές Αγορές

Αναγραφή τιμών - Οδηγός για επιχειρήσεις

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις

Διαδικτυακή Πύλη

BREXIT