Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Πληροφορίες για Καταναλωτές


Ακούστε το κείμενο


Γενικές Συμβουλές προς καταναλωτές

Για μια συμφέρουσα και έξυπνη αγορά υπάρχουν ενέργειες που πρέπει να κάνετε
ΠΡΙΝ, ΚΑΤΑ και ΜΕΤΑ την αγορά ενός προϊόντος ή υπηρεσίας.
Συστάσεις για πριν την αγορά

Συστάσεις κατά την αγορά

Συστάσεις για μετά την αγοράΕνημερωτικό Έντυπο:
Απλές Συμβουλές για έξυπνους καταναλωτές

Ενημερωτικό έντυπο:
Πρακτικές συμβουλές για τον χειρισμό διαφορών με εμπορευόμενους
Το έντυπο αποσκοπεί να βοηθήσει τους καταναλωτές στον χειρισμό διαφορών που μπορεί να προκύψουν με εμπορευόμενους.

Έχετε απορίες; Ρωτήστε μας!Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Οργανωμένα Ταξίδια

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Αναγραφή τιμών - Οδηγός για επιχειρήσεις

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Διαδικτυακή Πύλη

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

BREXIT