Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

ΑνακοινώσειςΜετονομασία Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτή


Βάσει σχετικού Νόμου, ο οποίος έχει δημοσιευθεί σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών μετονομάζεται επίσημα σε «Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή».

Σκοπός της μετονομασίας ήταν να γίνει πλέον ξεκάθαρος ο ρόλος και αρμοδιότητες της Υπηρεσίας, ως ο αρμόδιος κρατικός φορέας για την προστασία της ασφάλειας και των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών.

Πέραν της ονομασίας, η Υπηρεσία ανακοινώνει το νέο λογότυπο της. Πρόκειται για μία νέα ταυτότητα που αποσκοπεί στην ανανέωση της Υπηρεσίας και της συνολικής επικοινωνίας της.

Λογότυπο Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή


Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή θα συνεχίσει να ενισχύει την επιχειρησιακή της δραστηριότητα, θέτοντας πάντα ως βασική της προτεραιότητα τις ανάγκες και δικαιώματα των κύπριων καταναλωτών.
Διαδικτυακές Αγορές

Αναγραφή τιμών - Οδηγός για επιχειρήσεις

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις

Διαδικτυακή Πύλη

BREXIT