Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ/ΠΑΡΑΠΟΝΟΥΤο Παράπονο σας αφορά αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας που αγοράσατε από επιχείρηση/εμπορευόμενο;


Αν πρόκειται για αγορά από άλλον ιδιώτη, ο οποίος λειτουργεί σε μη επαγγελματική βάση (πχ. αγορά μεταχειρισμένου οχήματος από προηγούμενο ιδιοκτήτη), πατήστε "ΟΧΙ".NAI
OXI


Αναγραφή τιμών - Οδηγός για επιχειρήσεις

Νέος Νόμος για Οργανωμένα Ταξίδια

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Διαδικτυακή Πύλη

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας