Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Πληροφορίες για Καταναλωτές


Ακούστε το κείμενοΚαταχρηστικοί όροι Συμβάσεων

  • Κάθε φορά που αγοράζετε ένα προϊόν ή υπηρεσία από επαγγελματία έμπορο συνάπτετε μια σύμβαση - πχ. όταν εγγράφεστε σε ένα γυμναστήριο ή παραγγέλνετε ελαστικά αυτοκινήτου μέσω διαδικτύου ή παίρνετε ενυπόθηκο δάνειο ή ακόμη και όταν αγοράζετε απλώς είδη καθημερινής κατανάλωσης από το σούπερ μάρκετ.

  • Οι συνήθεις όροι σύμβασης που χρησιμοποιούνται από τους εμπόρους, είτε ονομάζονται "όροι και προϋποθέσεις" είτε αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης σύμβασης που πρέπει ενδεχομένως να υπογράψετε, πρέπει να είναι δίκαιοι.

  • Οι όροι σύμβασης πρέπει να είναι διατυπωμένοι σε απλή και κατανοητή γλώσσα. Τυχόν ασάφειες πρέπει να ερμηνεύονται προς όφελός σας.

  • Για να είναι δίκαιοι οι τυποποιημένοι συμβατικοί όροι δεν μπορούν να εισάγουν ανισορροπίες μεταξύ των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των καταναλωτών, αφενός, και των πωλητών και προμηθευτών, αφετέρου.

  • Πέραν της γενικής απαίτησης περί "καλής πίστης" και "ισορροπίας", οι κανόνες της ΕΕ προβλέπουν έναν κατάλογο ειδικών όρων που μπορούν να θεωρηθούν καταχρηστικοί. Εάν οι ειδικοί όροι μιας σύμβασης είναι καταχρηστικοί, δεν δεσμεύουν τους καταναλωτές ούτε ο έμπορος μπορεί να βασιστεί σε αυτούς.

Ενημερωτικό έντυπο - Καταχρηστικές ρήτρεςΕνημερωτικό έντυπο:
Ασκήστε τα Δικαιώματα σας-Καταχρηστικές ρήτρες
Έχετε απορίες; Ρωτήστε μας!Σημείωση/Πηγή: Μέρος των κειμένων που περιλαμβάνονται στην ενότητα αυτή, προέρχεται από τον ιστότοπο της ΕΕ "Η Ευρώπη σου".Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Οργανωμένα Ταξίδια

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Αναγραφή τιμών - Οδηγός για επιχειρήσεις

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Διαδικτυακή Πύλη

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

BREXIT