Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ/ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ - ΕισαγωγήΗ διαδικασία αυτή έχει σκοπό να διευκολύνει και να καθοδηγήσει τους καταναλωτές, για τον βέλτιστο τρόπο αντιμετώπισης τυχόν προβλήματος που έχει προκύψει κατά την αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας.

Εάν χρειαστείτε βοήθεια κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμμή Καταναλωτή στο 1429.

Τονίζεται ότι η διαδικασία αυτή απευθύνεται αποκλειστικά σε καταναλωτές, δηλαδή σε φυσικά πρόσωπα που αγοράζουν προϊόντα ή/και υπηρεσίες για σκοπούς που δεν εμπίπτουν στον τομέα της εμπορικής ή επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή δεν παρεμβαίνει σε περίπτωση διαφορών μεταξύ επιχειρήσεων.

ΈναρξηΑναγραφή τιμών - Οδηγός για επιχειρήσεις

Νέος Νόμος για Οργανωμένα Ταξίδια

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Διαδικτυακή Πύλη

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας