Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

ΑνακοινώσειςΔιάλεξη επιμόρφωσης των καταναλωτών στον Δήμο Τσερίου


Πραγματοποιήθηκε στις 01/06/2016 σε συνεργασία με τον Δήμο Τσερίου, διάλεξη επιμόρφωσης των καταναλωτών για τα δικαιώματα τους. Η διάλεξη έγινε στο Α' Δημοτικό Τσερίου και αναλύθηκαν τα πιο κάτω θέματα:

  • Εγγυήσεις προϊόντων
  • Αναγραφή τιμών
  • Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές
  • Αγορές εξ αποστάσεως και εκτός καταστήματος
  • Ασφάλεια παιχνιδιών
  • Γενικές συμβουλές

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση
Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Οργανωμένα Ταξίδια

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Αναγραφή τιμών - Οδηγός για επιχειρήσεις

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Διαδικτυακή Πύλη

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας