Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

ΑνακοινώσειςΑπόφαση 60/2015 - Alpha Panareti Public Ltd


Έρευνα του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών αναφορικά με την ύπαρξη καταχρηστικών συμβατικών ρητρών σε συμβόλαιο (αγοραπωλητήριο έγγραφο για ακίνητη ιδιοκτησία). Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας, βάσει των εξουσιών που παρέχονται σε αυτόν από τον σχετικό Νόμο και μετά από την εξέταση που διενήργησε κατόπιν υποβολής παραπόνου από τους καταναλωτές, εξέδωσε απόφαση σύμφωνα με την οποία θεωρεί ότι συγκεκριμένοι όροι της εν λόγω σύμβασης είναι καταχρηστικοί.

περισσότερα...Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑπόφαση 60-2015 Alpha Panareti Public Ltd.pdf

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Αναγραφή τιμών - Οδηγός για επιχειρήσεις

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Διαδικτυακή Πύλη

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

BREXIT