Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Πληροφορίες για ΚαταναλωτέςΑσφάλεια καταναλωτών
Ανακλήσεις προϊόντωνΣύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, οι επιχειρήσεις πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που διαθέτουν στην αγορά είναι ασφαλή. Εάν μια επιχείρηση ανακαλύψει ότι ένα από τα προϊόντα της είναι επικίνδυνο, πρέπει να αναλάβει δράση για την αποφυγή βλάβης. Αυτό μπορεί να απαιτεί την ανάκληση προϊόντος που βρίσκεται ήδη στα χέρια των καταναλωτών.

Οι ανακλήσεις προϊόντων είναι σημαντικές για την προστασία των καταναλωτών από επικίνδυνα προϊόντα και μπορεί ακόμη και να σώσουν ζωές!

Συμβουλές προς τους καταναλωτές:
* Εάν διαπιστώσετε ότι ένα προϊόν έχει ανακληθεί, ελέγξτε εάν το έχετε στο σπίτι σας. Διαδώστε την πληροφορία στην οικογένεια και τους φίλους σας.

* Εάν είστε κάτοχος ανακληθέντος προϊόντος, σταματήστε αμέσως να το χρησιμοποιείτε για να αποφύγετε βλάβη σε εσάς και την οικογένειά σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες της ειδοποίησης ανάκλησης για να αντικαταστήσετε, να επισκευάσετε ή να επιστρέψετε το προϊόν.

* Όταν αγοράζετε ένα προϊόν, καταχωρίστε το όποτε αυτό είναι δυνατό, ώστε να μπορείτε να ειδοποιηθήτε σε περίπτωση προβλήματος.

* Ελέγξτε τις προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων στο Safety Gate για να δείτε ποια προϊόντα δεν πρέπει να πωλούνται.Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Οργανωμένα Ταξίδια

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Αναγραφή τιμών - Οδηγός για επιχειρήσεις

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Διαδικτυακή Πύλη

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

BREXIT