Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Εξώδικη Επίλυση Διαφορών


ADR logo

Πολλές φορές, η επίλυση διαφορών μεταξύ επιχειρηματιών και καταναλωτών μέσω της δικαστικής οδού είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα και δαπανηρή. Για την επίλυση αυτού του προβλήματος, η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε στη δημιουργία εναλλακτικών μέσων επίλυσης των διαφορών αυτών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο καταναλωτής έχει την ευχέρεια για ένα νέο τρόπο Εξώδικης Διευθέτησης των Καταναλωτικών Απαιτήσεων με παραπομπή σε Διαιτησία.Πληροφορίες για καταναλωτές
Πληροφορίες για επιχειρήσειςΑναγραφή τιμών - Οδηγός για επιχειρήσεις

Νέος Νόμος για Οργανωμένα Ταξίδια

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Διαδικτυακή Πύλη

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας