Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Εξώδικη Επίλυση Διαφορών


ADR logo

Πολλές φορές, η επίλυση διαφορών μεταξύ επιχειρηματιών και καταναλωτών μέσω της δικαστικής οδού είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα και δαπανηρή. Για την επίλυση αυτού του προβλήματος, η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε στη δημιουργία εναλλακτικών μέσων επίλυσης των διαφορών αυτών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο καταναλωτής έχει την ευχέρεια για ένα νέο τρόπο Εξώδικης Διευθέτησης των Καταναλωτικών Απαιτήσεων με παραπομπή σε Διαιτησία.Πληροφορίες για καταναλωτές
Πληροφορίες για επιχειρήσειςΕναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Αναγραφή τιμών - Οδηγός για επιχειρήσεις

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Διαδικτυακή Πύλη

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

BREXIT