Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Πληροφορίες για Καταναλωτές


Ακούστε το κείμενοΑθέμιτες πρακτικές και Διαφήμιση

  • Όταν αγοράζετε αγαθά και υπηρεσίες από κατάστημα της περιοχής σας, μέσω Διαδικτύου, ή από έμπορο του εξωτερικού, η ευρωπαϊκή νομοθεσία σας προστατεύει έναντι αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

  • Οι εταιρείες, όταν διαφημίζουν, πωλούν ή προμηθεύουν προϊόντα, οφείλουν να σας δίνουν επαρκώς ακριβείς πληροφορίες, ώστε να μπορείτε να αποφασίζετε πλήρως ενημερωμένοι αν θα αγοράσετε ένα προϊόν. Αν αυτό δεν συμβεί, οι πράξεις τους μπορεί να θεωρηθούν αθέμιτες.

  • Η νομοθεσία καθορίζει τα κριτήρια με βάση τα οποία εμπορικές πρακτικές προς τους καταναλωτές θεωρούνται αθέμιτες, και εισάγει τη γενική απαγόρευση τους. Επιπρόσθετα, η νομοθεσία παραθέτει «μαύρη λίστα» εμπορικών πρακτικών που θεωρούνται αθέμιτες και παράλληλα ορίζει τις παραπλανητικές και επιθετικές εμπορικές πρακτικές ως αθέμιτες και ως εκ τούτου τις απαγορεύει.Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές
Ενημερωτικό έντυπο:
Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές
Ασκήστε τα Δικαιώματα σας-Παραπλανητική ΔιαφήμισηΕνημερωτικό έντυπο:
Ασκήστε τα Δικαιώματα σας-Παραπλανητική Διαφήμιση

Έχετε απορίες; Ρωτήστε μας!Σημείωση/Πηγή: Μέρος των κειμένων που περιλαμβάνονται στην ενότητα αυτή, προέρχεται από τον ιστότοπο της ΕΕ "Η Ευρώπη σου".Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Οργανωμένα Ταξίδια

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Αναγραφή τιμών - Οδηγός για επιχειρήσεις

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Διαδικτυακή Πύλη

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

BREXIT