Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

ΑνακοινώσειςΕνημέρωση των καταναλωτών για επικίνδυνα παιδικά κρεβάτια


Πολλοί γονείς πιστεύουν ότι όταν τα παιδιά τους βρίσκονται στα παιδικά κρεβάτια τους είναι ασφαλή και δεν διατρέχουν οποιοδήποτε κίνδυνο. Εντούτοις, όπως έχει παρατηρηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο, οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται ένα παιδί όταν βρίσκεται στο κρεβάτι του, είναι ικανοί να προκαλέσουν σοβαρά ατυχήματα, και σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και θάνατο.

Για το λόγο αυτό, η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών, παράλληλα με τους ελέγχους που διενεργεί αυτή την περίοδο στην αγορά, επιθυμεί να ενημερώσει τους καταναλωτές για τα επικίνδυνα παιδικά κρεβάτια, που έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα (GRAS-RAPEX), τα τελευταία δύο χρόνια.

περισσότερα...Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑνακοίνωση για επικίνδυνα παιδικά κρεβάτια.pdf

Διαδικτυακές Αγορές

Αναγραφή τιμών - Οδηγός για επιχειρήσεις

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις

Διαδικτυακή Πύλη

BREXIT