Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Πληροφορίες για Καταναλωτές


Ακούστε το κείμενο


Αγορές από το διαδίκτυο ή εκτός καταστήματος .
.

 • Οι αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών από το διαδίκτυο υπόκεινται σε κανόνες που ευνοούν την προστασία των καταναλωτών.

 • Για παράδειγμα, προβλέπεται ότι:
   • πρέπει να σας παρέχονται βασικές πληροφορίες πριν από τη σύναψη του συμβολαίου,
   • δεν θα χρεώνεστε με αδικαιολόγητες επιβαρύνσεις για πληρωμή με πιστωτική κάρτα (ή άλλα μέσα),
   • η παράδοση θα γίνεται εντός της συμφωνηθείσας προθεσμίας,
   • είναι δυνατή η επιστροφή από εσάς ανεπιθύμητων προϊόντων,
   • θα πληρώνετε μόνο τα είδη για τα οποία έχετε ρητά συμφωνήσει.

O περί Δικαιωμάτων των καταναλωτών ΝόμοςΕνημερωτικό Έντυπο:
O περί Δικαιωμάτων των καταναλωτών Νόμος

Ενημερωτικό Έντυπο:
Δικαιώματα καταναλωτών σε υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών
Έχετε απορίες; Ρωτήστε μας!


Δείτε επίσης:Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Οργανωμένα Ταξίδια

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Αναγραφή τιμών - Οδηγός για επιχειρήσεις

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Διαδικτυακή Πύλη

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

BREXIT