Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

ΑνακοινώσειςΚορδόνια σε παιδικά ενδύματα - Ενημερωτικά έντυπα για καταναλωτές και επιχειρήσεις


Η παρουσία κορδονιών στα παιδικά ενδύματα αποτελεί σοβαρό ΚΙΝΔΥΝΟ για τα παιδιά, αφού αυτά δυνατόν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς, ακόμη και θανάτους. Πολλά ατυχήματα έχουν καταγραφεί, κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων των παιδιών, από εγκλωβισμό των κορδονιών των ενδυμάτων σε τσουλήθρες, πόρτες, δέντρα και σε άλλα σημεία.

Με απώτερο σκοπό τον περιορισμό των κινδύνων για τα παιδιά και για την καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών/γονιών, καθώς και των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την εμπορία τέτοιων προϊόντων, η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών έχει εκδώσει δύο ενημερωτικά έντυπα ως ακολούθως:Τα κορδόνια στα παιδικά ενδύματα αποτελούν σοβαρό κίνδυνο
Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Αναγραφή τιμών - Οδηγός για επιχειρήσεις

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Διαδικτυακή Πύλη

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

BREXIT