Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή


Μαζευτείτε και καλέστε μας

Αν είστε οργανωμένο σύνολο, σωματείο ή ακόμα και μια παρέα φίλων, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή σας προσφέρει τη δυνατότητα πραγματοποίησης σεμιναρίου ενημέρωσης σας για τα καταναλωτικά σας δικαιώματα.

Η Υπηρεσία θα ανταποκριθεί στο κάλεσμα σας. Το μόνο που χρειάζεται είναι να το ζητήσετε. Θα σας προσφέρουμε δωρεάν εκπαίδευση μέσω προγραμματισμένων σεμιναρίων.

Μαζέψτε γνωστούς και φίλους, δημιουργήστε μια ομάδα και απλά επικοινωνήστε μαζί μας. Θα έχετε τη βοήθεια μας!


Είστε όλοι σημαντικοί:
  • Ακόμα και αν είστε αριθμητικά μικρή ομάδα καταναλωτών, η Υπηρεσία θα σας οργανώσει μαζί με άλλους καταναλωτές με στόχο την πραγματοποίηση του σεμιναρίου ενημέρωσης σας.


Χώρος διεξαγωγής σεμιναρίου:
  • Σε συνεννόηση με την Υπηρεσία.
  • Το σεμινάριο μπορεί να διεξαχθεί σε χώρο που θα διευθετηθεί από την Υπηρεσία ή σε κατάλληλο χώρο που θα προταθεί από τους συμμετέχοντες.


Χρόνος διεξαγωγής σεμιναρίου:
  • Σε συνεννόηση με την Υπηρεσία.


Περιεχόμενο σεμιναρίου:
  • Γενικά δικαιώματα καταναλωτών, ή αν υπάρχει επιθυμία, άλλο εξειδικευμένο θέμα που εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας.


Διαδικασία:
Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε το πιο κάτω έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Λειτουργός της Υπηρεσίας μας θα επικοινωνήσει στη συνέχεια μαζί σας για διευθέτηση της πραγματοποίησης του σεμιναρίου.


Έντυπο Εκδήλωσης ΕνδιαφέροντοςΔιαδικτυακές Αγορές

Αναγραφή τιμών - Οδηγός για επιχειρήσεις

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις

Διαδικτυακή Πύλη

BREXIT