Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

ΑνακοινώσειςΑπόφαση 1ΒΑ/2015 - Santa Marina Handicrafts Ltd


Απόφαση της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών, λόγω της μη συμμόρφωσης για απόσυρση από την αγορά προϊόντων που δεν έφεραν τη σήμανση CE.

περισσότερα...Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑπόφαση 1ΒΑ-2015- Santa Marina Handicrafts ltd.pdf

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Αναγραφή τιμών - Οδηγός για επιχειρήσεις

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Διαδικτυακή Πύλη

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

BREXIT