Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

ΑνακοινώσειςΕνημερωτικό έντυπο: «Κορδόνια σε παιδικά ενδύματα – Κρυμμένοι Κίνδυνοι»


Τα παιδικά ενδύματα συχνά ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών. Εκτός από τους χημικούς κινδύνους που μπορεί να παρουσιάσουν τα υλικά κατασκευής τους και την ύπαρξη μικρών διακοσμητικών αντικειμένων πάνω στα ενδύματα που μπορεί εύκολα να αποσπαστούν και να καταποθούν, η παρουσία κορδονιών αποτελεί τον βασικότερο λόγο απόσυρσης παιδικών ενδυμάτων από την αγορά, αφού τα κορδόνια είναι δυνατόν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς, ακόμη και θανάτους.

περισσότερα...Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑνακοίνωση για παιδικά ενδύματα.pdf

Διαδικτυακές Αγορές

Αναγραφή τιμών - Οδηγός για επιχειρήσεις

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις

Διαδικτυακή Πύλη

BREXIT