Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

ΑνακοινώσειςΕνημερωτικό έντυπο: «Κορδόνια σε παιδικά ενδύματα – Κρυμμένοι Κίνδυνοι»


Τα παιδικά ενδύματα συχνά ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών. Εκτός από τους χημικούς κινδύνους που μπορεί να παρουσιάσουν τα υλικά κατασκευής τους και την ύπαρξη μικρών διακοσμητικών αντικειμένων πάνω στα ενδύματα που μπορεί εύκολα να αποσπαστούν και να καταποθούν, η παρουσία κορδονιών αποτελεί τον βασικότερο λόγο απόσυρσης παιδικών ενδυμάτων από την αγορά, αφού τα κορδόνια είναι δυνατόν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς, ακόμη και θανάτους.

περισσότερα...Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑνακοίνωση για παιδικά ενδύματα.pdf

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Αναγραφή τιμών - Οδηγός για επιχειρήσεις

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Διαδικτυακή Πύλη

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

BREXIT