Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

ΕπικοινωνίαΕισηγήσεις από καταναλωτές

Στόχος μας είναι η διαρκής βελτίωση και η αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρουμε στους Κύπριους καταναλωτές. Οι προτάσεις και πληροφορίες που λαμβάνουμε από τους καταναλωτές, αποτελούν για εμάς χρήσιμο και πολύτιμο εργαλείο.

Συμπληρώστε το πιο κάτω ηλεκτρονικό έντυπο για να υποβάλετε τις εισηγήσεις προς την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.

Η συμβολή σας είναι σημαντική για εμάς.

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία για τους σκοπούς διαχείριση της αίτησής σας και σύμφωνα με τον Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου. Τα δεδομένα αυτά δεν θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς άλλους από τη διαχείριση της αίτησής σας και δεν θα κοινοποιηθούν για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης.Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Οργανωμένα Ταξίδια

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Αναγραφή τιμών - Οδηγός για επιχειρήσεις

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Διαδικτυακή Πύλη

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

BREXIT