Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

ΑνακοινώσειςΑθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές - Πρόστιμο €100.000 σε εταιρεία ανάπτυξης γης


Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών, ως η Εντεταλμένη Υπηρεσία για την εφαρμογή των "περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμων", επέβαλε στην εταιρεία ανάπτυξης γης και οικοδομών PAFILIA PROPERTY DEVELOPERS LTD, διοικητικό πρόστιμο ύψους €100.000 για παράβαση του Νόμου σε σχέση με συναλλαγή πώλησης ακίνητης περιουσίας από την εταιρεία σε καταναλωτές.

Η υπόθεση αφορά σε παράπονο που υποβλήθηκε από τους καταναλωτές, σε σχέση με εμπορική πρακτική που η εταιρεία χρησιμοποίησε κατά την πώληση ακίνητης ιδιοκτησίας και συγκεκριμένα διαμερίσματος. Οι καταναλωτές κατήγγειλαν ότι η PAFILIA PROPERTY DEVELOPERS LTD απέκρυψε από αυτούς ουσιώδεις πληροφορίες τις οποίες, εάν γνώριζαν, δεν θα προχωρούσαν στη σύναψη συναλλαγής με την εταιρεία και δεν θα προχωρούσαν με την υπογραφή της σύμβασης. Μεταξύ άλλων, οι καταναλωτές κατήγγειλαν ότι δεν ενημερώθηκαν για την ύπαρξη προϋπάρχουσων υποθηκών εκ μέρους του πωλητή επί του ακινήτου και ότι παραπλανήθηκαν από διαφημιστικό υλικό που δόθηκε σε αυτούς από τον πωλητή για προώθηση του εν λόγω ακινήτου.

Αξιολογώντας το ενώπιόν της υλικό και όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών διαπίστωσε την άσκηση αθέμιτων και παραπλανητικών πρακτικών από την εταιρεία.

Αυτούσια η Απόφαση παρατίθεται εδώ.
Διαδικτυακές Αγορές

Αναγραφή τιμών - Οδηγός για επιχειρήσεις

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις

Διαδικτυακή Πύλη

BREXIT