Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

ΑνακοινώσειςΕκστρατεία για μελάνια δερματοστιξίας (tattoo inks)


Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών ανακοινώνει ότι έχει ολοκληρώσει εκστρατεία ελέγχου των σημείων παροχής υπηρεσιών τατουάζ για εντοπισμό επικίνδυνων μελανιών δερματοστιξίας, καθώς και για την ενημέρωση των ιδιοκτητών των σημείων αυτών για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ενημερώνονται για τα επικίνδυνα μελάνια που αποσύρονται από την ευρωπαϊκή αγορά.

Η εκστρατεία πραγματοποιήθηκε από 13/06/2016 έως 15/07/2016, κατόπιν πληροφόρησης μέσω του συστήματος RAPEX ότι στην κοινοτική/ευρωπαϊκή αγορά έχουν εντοπιστεί πολλά μελάνια δερματοστιξίας που περιέχουν καρκινογόνες ή άλλες επικίνδυνες χημικές ουσίες.

Η εκστρατεία κάλυψε 42 σημεία παγκύπρια, όπου πραγματοποιήθηκαν επιτόπιοι έλεγχοι και έγινε προσωπική ενημέρωση των ιδιοκτητών. Σε δύο περιπτώσεις εντοπίστηκαν επικίνδυνα μελάνια τα οποία και αποσύρθηκαν, ενώ σε άλλες δύο περιπτώσεις αποσύρθηκαν οικειοθελώς μελάνια από τους ιδιοκτήτες, καθώς τα στοιχεία αναφοράς τους ήταν παρόμοια με επικίνδυνα μελάνια που κοινοποιήθηκαν στο σύστημα RAPEX.

Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών, θα συνεχίσει να καταγράφει τα στοιχεία επικοινωνίας των σημείων παροχής υπηρεσιών τατουάζ με σκοπό να επικοινωνεί μαζί τους ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ενημερώνοντάς τους για τα επικίνδυνα μελάνια δερματοστιξίας που κοινοποιούνται στο σύστημα RAPEX. Ενημερωμένος πίνακας με τα επικίνδυνα μελάνια δερματοστιξίας, θα αναρτάται επίσης εδώ.

Παράλληλα, η Υπηρεσία καλεί τους παρόχους υπηρεσιών τατουάζ να παρακολουθούν σε συστηματική βάση το σύστημα RAPEX, ούτως ώστε και από μόνοι τους να ενημερώνονται άμεσα για τα επικίνδυνα μελάνια που αποσύρονται από την ευρωπαϊκή αγορά και να μην τα χρησιμοποιούν.

Τέλος, η Υπηρεσία θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί το θέμα και θα λαμβάνει τα δέοντα μέτρα σε περίπτωση εντοπισμού επικίνδυνων μελανιών δερματοστιξίας.

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Αναγραφή τιμών - Οδηγός για επιχειρήσεις

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Διαδικτυακή Πύλη

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

BREXIT