Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

ΑνακοινώσειςΕπιβολή διοικητικού προστίμου €10.000 για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές


Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ανακοινώνει την επιβολή διοικητικού προστίμου €10.000 στην εταιρεία Power Publishing Ltd για αθέμιτη εμπορική πρακτική σε σχέση με την πώληση παιδικών βιβλίων της σειράς «Μαθαίνω Ζωγραφίζοντας».

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή σε συνεργασία με το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού εντόπισε στην αγορά παιδικά βιβλία της σειράς «Μαθαίνω Ζωγραφίζοντας», τα οποία απευθύνονταν σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και τα οποία ήταν συσκευασμένα σε διάφανη, σφραγισμένη πλαστική συσκευασία μέσα στην οποία περιεχόταν δώρο 1 DVD. Το DVD ήταν τοποθετημένο στη συσκευασία, με τρόπο που ο καταναλωτής μπορούσε να δει μόνο τη μία του πλευρά και στην οποία διαφημίζονταν ταινίες κινουμένων σχεδίων, ενώ στην άλλη πλευρά του DVD η οποία δεν ήταν ορατή στον καταναλωτή, παρά μόνο αφού αγόραζε και άνοιγε την συσκευασία, αναγραφόταν ότι το DVD περιείχε επίσης ένα ντοκιμαντέρ. Το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ, με βάση το περιεχόμενό του, κρίθηκε ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 10-12 ετών.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή μετά από έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το πιο πάνω αποτελεί αθέμιτη εμπορική πρακτική αφού η εταιρεία προώθησε τα παιδικά βιβλία της σειράς «Μαθαίνω Ζωγραφίζοντας» χρησιμοποιώντας DVD του οποίου το περιεχόμενο δεν ήταν αποκλειστικά παιδικό, παρουσιάζοντας το όμως ως παιδικό, παραπλανώντας με αυτό τον τρόπο τους καταναλωτές ως προς το περιεχόμενο του DVD και αποκρύπτοντας από αυτούς ουσιώδεις πληροφορίες κατά τη στιγμή της αγοράς.

Μετά από εξέταση της υπόθεσης, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή επέβαλε στην εταιρεία Power Publishing Ltd διοικητικό πρόστιμο ύψους €10.000, λαμβάνοντας υπ’ όψιν μεταξύ άλλων, ότι αυτή η αθέμιτη εμπορική πρακτική στόχευε και επηρέασε μια πολύ ευαίσθητη ομάδα ατόμων, όπως είναι τα μικρά παιδιά, καθώς και το γεγονός ότι η εταιρεία, κατά την εξέταση της υπόθεσης, δεν συνεργάστηκε με την Υπηρεσία.

Η απόφαση παρατίθεται αυτούσια εδώ.
Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Αναγραφή τιμών - Οδηγός για επιχειρήσεις

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Διαδικτυακή Πύλη

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

BREXIT