Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

ΑνακοινώσειςΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για τρια νομοσχέδια, τα οποία ετοιμάστηκαν για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία (EE) 2015/2302


Πείτε τη γνώμη σας


Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, ετοίμασε, για σκοπούς εναρμόνισης με την Ευρωπαϊκή Οδηγία (EE) 2015/2302 και μεταφοράς της στην εθνική νομοθεσία τρία Νομοσχέδια με τίτλο:
  1. «Ο περί των Οργανωμένων Ταξιδιών και Συνδεδεμένων Ταξιδιωτικών Διακανονισμών Νόμος του 2017» (Το Νομοσχέδιο μπορείτε να το βρείτε εδώ).
  2. «Ο περί των Δικαιωμάτων των Καταναλωτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017» (Το Νομοσχέδιο μπορείτε να το βρείτε εδώ).
  3. «Ο περί της Έκδοσης Δικαστικών Διαταγμάτων για την Προστασία των Συλλογικών Συμφερόντων των Καταναλωτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017» (Το Νομοσχέδιο μπορείτε να το βρείτε εδώ).

Οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει γραπτώς τις απόψεις του, στον Αναπληρωτή Διευθυντή της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή (Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, 1421 Λευκωσία), τηλέφωνο επικοινωνίας: 22200913/907, τηλεομοιότυπο: 22200975 και e-mail: ahadjineocleous@mcit.gov.cy ή gmavroyiannis@mcit.gov.cy, το αργότερο μέχρι τις 10/04/2017.

Σύνοψη των συνεισφορών των εμπλεκόμενων φορέων όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά το τέλος της πιο πάνω δημόσιας διαβούλευσης επισυνάπτεται μαζί με τα σχετικά σχόλια της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή.

Παράλληλα επισυνάπτεται το τελικό νομοσχέδιο που στάλθηκε στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης.Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕπιστολή για Δημόσια Διαβούλευση 09 03 2017.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝομοσχέδιο Οργανωμένα Ταξίδια.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝομοσχέδιο τροποποιητικού δικαιώματα καταναλωτών.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝομοσχέδιο τροποποιητικού έκδοση δικαστικών διαταγμάτων.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΣχόλια οργανωμένων φορέων και απαντήσεις ΥΠΚ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΤελικό Νομοσχέδιο.pdf

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Αναγραφή τιμών - Οδηγός για επιχειρήσεις

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Διαδικτυακή Πύλη

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

BREXIT