Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

ΑνακοινώσειςΝέο ενημερωτικό έντυπο για τα ενυπόθηκα δάνεια
Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή έχει εκδώσει νέο ενημερωτικό έντυπο για τους καταναλωτές σχετικά με τον περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα που προορίζονται για Κατοικία Νόμο του 2017 (Ν. 41(I)/2017). Ο Νόμος ρυθμίζει το πλαίσιο των συμβάσεων πίστωσης σε καταναλωτές, οι οποίες εξασφαλίζονται με υποθήκες ή με άλλη παρόμοια εξασφάλιση και αφορούν ακίνητα που προορίζονται για κατοικία, καθώς και συμβάσεις σκοπός των οποίων είναι η απόκτηση ακίνητης ιδιοκτησίας από καταναλωτή.

Μέσω του ενημερωτικού εντύπου ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί σε σχέση με τα βασικά του δικαιώματα τα οποία απορρέουν από τον εν λόγω Νόμο. Συγκεκριμένα το έντυπο παρέχει, μεταξύ άλλων, πληροφόρηση αναφορικά με το δικαίωμα του καταναλωτή στη σύγκριση των συμβάσεων πίστωσης μέσω της θεμιτής διαφήμισης, στην παροχή γενικών πληροφοριών για τις συμβάσεις πίστωσης που προσφέρει ο πιστωτής και ο μεσίτης πιστώσεων, στην εξατομικευμένη προσυμβατική πληροφόρηση, στην πρόωρη εξόφληση της πίστωσης και στην πληροφόρηση σε περίπτωση αλλαγής του χρεωστικού επιτοκίου.

Δείτε το σχετικό έντυπο στο αρχείο που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της σελίδας.Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνυπόθηκα Δάνεια.pdf

Διαδικτυακές Αγορές

Αναγραφή τιμών - Οδηγός για επιχειρήσεις

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις

Διαδικτυακή Πύλη

BREXIT