Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

ΑνακοινώσειςΑπόφαση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή εναντίον της εταιρείας Jetivo Enterprises Ltd, σύμφωνα με τον περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμο του 2004Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ανακοινώνει την έκδοση Διοικητικής Απόφασης εναντίον της εταιρείας Jetivo Enterprises Limited για παράβαση του περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμου.

Η Απόφαση αφορά έρευνα που διενήργησε η Υπηρεσία σε σχέση με ακατάλληλους/ επικίνδυνους αναπτήρες που η εταιρεία διέθεσε στην αγορά.

Συγκεκριμένα, η Υπηρεσία κατά τη διενέργεια ελέγχων στην αγορά, εντόπισε σε διάφορα υποστατικά αναπτήρες οι οποίοι δεν έφεραν τον απαιτούμενο μηχανισμό ασφάλειας για παιδιά. Κατόπιν στοιχείων που λήφθηκαν, διαπιστώθηκε ότι οι αναπτήρες διανέμονταν από την εταιρεία Jetivo Enterprises Ltd. Ως εκ τούτου, επιδόθηκε στην εταιρεία σχετική Ειδοποίηση, μέσω της οποίας ζητήθηκαν διάφορες πληροφορίες και στοιχεία τα οποία παρέλειψε να υποβάλει εντός της τακτής προθεσμίας


Μετά από εξέταση της υπόθεσης, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή επέβαλε στην εταιρεία Jetivo Enterprises Ltd διοικητικό πρόστιμο ύψους €3.000.

Η απόφαση παρατίθεται αυτούσια 
εδώ.
Διαδικτυακές Αγορές

Αναγραφή τιμών - Οδηγός για επιχειρήσεις

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις

Διαδικτυακή Πύλη

BREXIT