Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Γραμμή Καταναλωτή 1429


Στο πλαίσιο της ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των καταναλωτών, η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτή, από τις αρχές του 2005, έχει θέσει σε λειτουργία, σε παγκύπρια βάση, την τηλεφωνική Γραμμή του Καταναλωτή, 1429.

Η τηλεφωνική αυτή υπηρεσία έχει ως κύριο σκοπό την άμεση πληροφόρηση των καταναλωτών σε θέματα που τους αφορούν, την υποβολή τυχόν εισηγήσεων οι οποίες αξιολογούνται από την Υπηρεσία και την παροχή της δυνατότητας υποβολής παραπόνων και καταγγελιών σχετικά με θέματα ασφάλειας των προϊόντων και των οικονομικών τους συμφερόντων.

Η Γραμμή Καταναλωτή σας βοηθά να διεκδικήσετε τα δικαιώματα σας.

Τηλεφωνήστε στο 1429 για:

  • πρακτικές συμβουλές και πληροφορίες
  • εισηγήσεις, και
  • καταγγελίες

No documents foundΕναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Οργανωμένα Ταξίδια

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Αναγραφή τιμών - Οδηγός για επιχειρήσεις

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Διαδικτυακή Πύλη

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

BREXIT