Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Αρχείο Νέων / Ανακοινώσεων
Hide details for [<font class="simpletitle">]2019[</font>]2019
- 11/02/2019 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 06/2019
 
- 04/02/2019 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 05/2019
 
- 28/01/2019 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 04/2019
 
- 21/01/2019 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 03/2019
 
- 14/01/2019 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 02/2019
 
- 09/01/2019 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Δεκέμβριος 2018
 
- 07/01/2019 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 01/2019
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2018[</font>]2018
- 21/12/2018 Παρατηρητήριο Τιμών Χριστουγέννων 2018
 
- 21/12/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 51/2018
 
- 20/12/2018 Αποτελέσματα Εκστρατείας Ελέγχου Παιδικών Παιχνιδιών
 
- 20/12/2018 Συμβουλές Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή για Χριστουγεννιάτικες αγορές
 
- 17/12/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 50/2018
 
- 10/12/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 49/2018
 
- 07/12/2018 Ενημερωτική Ημερίδα: «Δυναμική και εξελίξεις στο δίκαιο του ανταγωνισμού και της προστασίας του καταναλωτή», Πέμπτη, 13/12/2018, 9:30 π.μ.
 
- 06/12/2018 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Νοέμβριος 2018
 
- 04/12/2018 Σεμινάριο για την Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών - Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2018, 16:00-19:30, Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία
 
- 03/12/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 48/2018
 
- 26/11/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 47/2018
 
- 19/11/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 46/2018
 
- 16/11/2018 Εκστρατεία Ελέγχου Παιδικών Παιχνιδιών
 
- 16/11/2018 Black Friday: Συμβουλές προς τους καταναλωτές
 
- 12/11/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 45/2018
 
- 06/11/2018 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Οκτώβριος 2018
 
- 05/11/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 44/2018
 
- 29/10/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 43/2018
 
- 23/10/2018 Ορισμός ΕΤΕΚ ως Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών
 
- 22/10/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 42/2018
 
- 19/10/2018 Οργανωμένα ταξίδια που περιλαμβάνουν υπηρεσίες μεταφοράς με την Cobaltair Ltd
 
- 15/10/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 41/2018
 
- 08/10/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 40/2018
 
- 05/10/2018 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Σεπτέμβριος 2018
 
- 24/09/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 38/2018
 
- 17/09/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 37/2018
 
- 14/09/2018 Νέα Συμφωνία για τους Καταναλωτές - Εθνικός Διάλογος με τους Καταναλωτές
 
- 13/09/2018 Αποτελέσματα Εκστρατείας Ελέγχου Παιδικών Ενδυμάτων
 
- 10/09/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 36/2018
 
- 07/09/2018 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Αύγουστος 2018
 
- 04/09/2018 Επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους €250.000 στην εταιρεία VEOO SOLUTIONS LTD για άσκηση αθέμιτης εμπορικής πρακτικής
 
- 03/09/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 35/2018
 
- 29/08/2018 Συμβουλές προς τους καταναλωτές ενόψει αγορών για σχολικά είδη
 
- 28/08/2018 Εκστρατεία Ελέγχου Παιδικών Ενδυμάτων
 
- 27/08/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 34/2018
 
- 23/08/2018 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Ιούλιος 2018
 
- 21/08/2018 Επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους €50.000 στην εταιρεία New Nissan Cyprus Ltd από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή για άσκηση αθέμιτης εμπορικής πρακτικής
 
- 20/08/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 33/2018
 
- 13/08/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 32/2018
 
- 06/08/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 31/2018
 
- 30/07/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 30/2018
 
- 25/07/2018 Απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή εναντίον της εταιρείας Alpha Bank Cyprus Ltd για Καταχρηστικές Συμβατικές Ρήτρες
 
- 24/07/2018 Απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή εναντίον της εταιρείας Geomaride Ltd για Καταχρηστική Συμβατική Ρήτρα
 
- 23/07/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 29/2018
 
- 19/07/2018 Παρατηρητήριο Μεγάλων Υπεραγορών 16.07.2018
 
- 16/07/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 28/2018
 
- 09/07/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 27/2018
 
- 06/07/2018 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Ιούνιος 2018
 
- 05/07/2018 Ανοικτή επιστολή Διεθνούς Δικτύου ICPEN προς τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη ψηφιακή οικονομία, σχετικά με τη σημασία των τυποποιημένων όρων και προϋποθέσεων για τους καταναλωτές
 
- 04/07/2018 Επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους €3.000 στην εταιρεία Gekova Trading Ltd από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, για παράλειψη υποβολής στοιχείων που ζητήθηκαν και παροχή ψευδών/ παραπλανητικών πληροφοριών
 
- 02/07/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 26/2018
 
- 02/07/2018 Οργανωμένα Ταξίδια – Ενίσχυση των δικαιωμάτων των ταξιδιωτών. Έναρξη ισχύος νέου νόμου
 
- 29/06/2018 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ - «Ο περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμος του 2018»
 
- 26/06/2018 Δικαιώματα καταναλωτών σε υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών
 
- 25/06/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 25/2018
 
- 22/06/2018 Νέο έντυπο - Δικαιώματα καταναλωτών σε υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών
 
- 21/06/2018 Μετατροπείς και προσαρμογείς ηλεκτρολογικού εξοπλισμού - Αποτελέσματα εκστρατείας
 
- 18/06/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 24/2018
 
- 14/06/2018 Επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους €200.000 σε εταιρεία ανάπτυξης γης και οικοδομών από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή για χρήση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.
 
- 11/06/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 23/2018
 
- 07/06/2018 Προσωρινή διακοπή πλατφόρμας λιανικών τιμών καυσίμων
 
- 07/06/2018 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Μάιος 2018
 
- 05/06/2018 Μετατροπείς και προσαρμογείς ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
 
- 04/06/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 22/2018
 
- 31/05/2018 Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας: βελτίωση σχέσεων μεταξύ των καταναλωτών και των επιχειρήσεων
 
- 29/05/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 21/2018
 
- 29/05/2018 Προσωρινή διακοπή πλατφόρμας λιανικών τιμών καυσίμων
 
- 29/05/2018 Έκδοση Οδηγιών προς τους Πιστωτές για τις Γενικές Διατάξεις της Διαφήμισης και της Εμπορικής Προώθησης και για τα κριτήρια καθορισμού αντιπροσωπευτικού παραδείγματος σε διαφήμιση για Συμβάσεις Πίστωσης
 
- 25/05/2018 Αγορά υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών στο διαδίκτυο: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εθνικές αρχές προστασίας των καταναλωτών αποκαλύπτουν παραπλανητικές πρακτικές.
 
- 21/05/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 20/2018
 
- 21/05/2018 Επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους €10.000 στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή για άσκηση αθέμιτης εμπορικής πρακτικής
 
- 18/05/2018 Προσωρινή διακοπή Γραμμής Καταναλωτή 1429
 
- 17/05/2018 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Μάρτιος - Απρίλιος 2018
 
- 17/05/2018 Επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους €80.000 στη Lidl Cyprus από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές
 
- 14/05/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 19/2018
 
- 07/05/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 18/2018
 
- 04/05/2018 Εκστρατεία Ελέγχου Βρεφικών Ειδών
 
- 30/04/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 17/2018
 
- 24/04/2018 Εκστρατεία Ελέγχου Βρεφικών Ειδών
 
- 23/04/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 16/2018
 
- 16/04/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 15/2018
 
- 10/04/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 14/2018
 
- 03/04/2018 Αποτελέσματα Εκστρατείας Ελέγχου Παιδικών Παιχνιδιών
 
- 02/04/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 13/2018
 
- 29/03/2018 Είστε μικρομεσαία επιχείρηση; Γίνετε "Consumer Law Ready".
 
- 26/03/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 12/2018
 
- 19/03/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 11/2018
 
- 19/03/2018 Προστασία ευρωπαίων καταναλωτών - Έκθεση αποτελεσμάτων του συστήματος RAPEX για το 2017 και η θέση της Κύπρου
 
- 19/03/2018 Εκδήλωση Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών σε σχέση με τον περί των Οργανωμένων Ταξιδιών και Συνδεδεμένων Ταξιδιωτικών Διακανονισμών Νόμο του 2017
 
- 16/03/2018 Απόφαση εναντίον της ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΤΔ για Καταχρηστικές Συμβατικές Ρήτρες
 
- 15/03/2018 Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας Καταναλωτή - Απονομή βραβείων Μαθητικού Διαγωνισμού "ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ONLINE"
 
- 13/03/2018 Εκστρατεία Ελέγχου Παιδικών Παιχνιδιών (Πάσχα 2018)
 
- 12/03/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 10/2018
 
- 06/03/2018 Αποτελέσματα Μαθητικού Διαγωνισμού "Καταναλωτές Online"
 
- 05/03/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 09/2018
 
- 02/03/2018 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Ιανουάρ. - Φεβρουάρ. 2018
 
- 02/03/2018 Πρόσληψη Εργοδοτούμενων Ορισμένου Χρόνου για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή
 
- 26/02/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 08/2018
 
- 23/02/2018 Ψηφίστε τους νικητές του Μαθητικού Διαγωνισμού «ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ONLINE»
 
- 20/02/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 07/2018
 
- 16/02/2018 Παρατηρητήριο Τιμών Καθαράς Δευτέρας 14.02.2018
 
- 14/02/2018 Αποτελέσματα Εκστρατείας Ελέγχου Αποκριάτικων Παιχνιδιών και Στολών Αμφίεσης
 
- 12/02/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 06/2018
 
- 05/02/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 05/2018
 
- 29/01/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 04/2018
 
- 26/01/2018 Εκστρατεία Ελέγχου Αποκριάτικων Παιχνιδιών και Στολών Αμφίεσης
 
- 22/01/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 03/2018
 
- 22/01/2018 Θερμοφόρες Νερού - Αποτελέσματα εκστρατείας
 
- 19/01/2018 Πρόσληψη Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή με πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν στα Νομικά
 
- 17/01/2018 Απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή εναντίον της εταιρείας IronFX Global Ltd για Καταχρηστική Συμβατική Ρήτρα
 
- 16/01/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 02/2018
 
- 09/01/2018 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Δεκέμβριος 2017
 
- 08/01/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 01/2018
 
- 05/01/2018 Θερμοφόρες Νερού - Εκστρατεία ελέγχου και ενημέρωσης
 
- 02/01/2018 Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης για Φοιτητές Νομικής
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2017[</font>]2017
- 27/12/2017 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 51/2017
 
- 21/12/2017 Εκστρατεία Ελέγχου Παιδικών Παιχνιδιών
 
- 21/12/2017 Παρατηρητήριο Τιμών Χριστουγέννων 2017
 
- 19/12/2017 Απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή εναντίον της SOCIETE GENERALE BANK – CYPRUS LIMITED για Καταχρηστικές Συμβατικές Ρήτρες
 
- 19/12/2017 Συμβουλές Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή για Χριστουγεννιάτικες αγορές
 
- 18/12/2017 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 50/2017
 
- 12/12/2017 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Οκτώβριο και Νοέμβριο 2017
 
- 11/12/2017 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 49/2017
 
- 04/12/2017 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 48/2017
 
- 30/11/2017 Παρατηρητήριο Μικρών Υπεραγορών 27.11.2017
 
- 28/11/2017 Μαθητικός Διαγωνισμός «ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ONLINE»
 
- 27/11/2017 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 47/2017
 
- 20/11/2017 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 46/2017
 
- 16/11/2017 Απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή εναντίον της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσια Εταιρεία Λτδ για Καταχρηστικές Συμβατικές Ρήτρες
 
- 15/11/2017 Εκστρατεία Ελέγχου Παιδικών Παιχνιδιών
 
- 14/11/2017 Παρατηρητήριο Τιμών Λιανικής Πώλησης Υγραερίου (10 Κιλών) 13/11/2017
 
- 13/11/2017 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 45/2017
 
- 06/11/2017 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 44/2017
 
- 06/11/2017 Παγκόσμια εκστρατεία σχετικά με τους κινδύνους από την ανατροπή επίπλων
 
- 30/10/2017 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 43/2017
 
- 24/10/2017 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 42/2017
 
- 16/10/2017 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 41/2017
 
- 12/10/2017 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Σεπτέμβριος 2017
 
- 11/10/2017 Εκστρατεία Ελέγχου Παιδικών Ενδυμάτων
 
- 09/10/2017 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 40/2017
 
- 04/10/2017 Παρατηρητήριο Μεγάλων Υπεραγορών 02.10.2017
 
- 02/10/2017 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 39/2017
 
- 25/09/2017 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 38/2017
 
- 18/09/2017 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 37/2017
 
- 12/09/2017 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Αύγουστος 2017
 
- 11/09/2017 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 36/2017
 
- 05/09/2017 Κοινή Δράση 2015 για θέματα ασφάλειας καταναλωτικών προϊόντων – Η Ευρώπη προστατεύει τους καταναλωτές, εντοπίζοντας τα επικίνδυνα προϊόντα
 
- 04/09/2017 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 35/2017
 
- 01/09/2017 Εκστρατεία Ελέγχου Παιδικών Ενδυμάτων
 
- 28/08/2017 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Ιούλιος 2017
 
- 28/08/2017 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 34/2017
 
- 25/08/2017 Συμβουλές προς τους καταναλωτές ενόψει αγορών για σχολικά είδη
 
- 21/08/2017 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 33/2017
 
- 17/08/2017 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 32/2017
 
- 07/08/2017 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 31/2017
 
- 04/08/2017 Επιβολή διοικητικού προστίμου €100.000 από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές
 
- 03/08/2017 Επιβολή Διοικητικού Προστίμου €170.000 στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ για Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές
 
- 31/07/2017 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 30/2017
 
- 28/07/2017 Σύσκεψη της Συμβουλευτικής Επιτροπής για θέματα Καταναλωτών
 
- 27/07/2017 Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών - Έγκριση Φορέων Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών
 
- 24/07/2017 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 29/2017
 
- 20/07/2017 Προσωρινή διακοπή Γραμμής Καταναλωτή 1429
 
- 17/07/2017 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 28/2017
 
- 14/07/2017 Παρατηρητήριο Μικρών Υπεραγορών 12.07.2017
 
- 13/07/2017 Εκστρατεία Ελέγχου Βρεφικών Ειδών
 
- 11/07/2017 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Ιούνιος 2017
 
- 10/07/2017 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 27/2017
 
- 03/07/2017 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 26/2017
 
- 26/06/2017 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 25/2017
 
- 21/06/2017 Ημερίδα Επιμόρφωσης των Επιχειρήσεων
 
- 20/06/2017 Εκστρατεία Ελέγχου Βρεφικών Ειδών
 
- 19/06/2017 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 24/2017
 
- 14/06/2017 Εκστρατεία Ελέγχου Παιδικών Παιχνιδιών
 
- 13/06/2017 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Μάιος 2017
 
- 12/06/2017 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 23/2017
 
- 09/06/2017 Φουσκωτές πισίνες: Φαινομενικά αθώες αλλά επικίνδυνες!
 
- 06/06/2017 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 22/2017
 
- 02/06/2017 Παρατηρητήριο Μεγάλων Υπεραγορών 31.05.2017
 
- 29/05/2017 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 21/2017
 
- 23/05/2017 Fidget Spinners - Συμβουλές και Προειδοποιήσεις
 
- 22/05/2017 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 20/2017
 
- 15/05/2017 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 19/2017
 
- 09/05/2017 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Απρίλιος 2017
 
- 08/05/2017 Ενημερωτικό σεμινάριο για εισαγωγείς παιχνιδιών 10.05.2017
 
- 08/05/2017 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 18/2017
 
- 02/05/2017 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 17/2017
 
- 28/04/2017 Απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή εναντίον της Τράπεζας Κύπρου για καταχρηστικές συμβατικές ρήτρες
 
- 24/04/2017 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 16/2017
 
- 20/04/2017 Εκστρατεία Ελέγχου Παιδικών Παιχνιδιών (19/4/2017 έως 26/5/2017)
 
- 19/04/2017 Επιβολή προστίμου €20.000 για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (προώθηση κοσμημάτων Τσαγκαράκης στην Κυπριακή αγορά)
 
- 18/04/2017 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 15/2017
 
- 11/04/2017 ΠΑΣΧΑ 2017 - Παρατηρητήριο Τιμών 10.04.2017
 
- 10/04/2017 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 14/2017
 
- 07/04/2017 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Μάρτιος 2017
 
- 05/04/2017 ΠΑΣΧΑ 2017: Συμβουλές στους καταναλωτές για καλές γιορτές με ασφάλεια
 
- 03/04/2017 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 13/2017
 
- 29/03/2017 Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών – Online Dispute Resolution Νομικές υποχρεώσεις επιχειρήσεων που πωλούν μέσω διαδικτύου
 
- 27/03/2017 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 12/2017
 
- 22/03/2017 Παρατηρητήριο Μικρών Υπεραγορών 20.03.2017
 
- 20/03/2017 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 11/2017
 
- 16/03/2017 Διακοπή πρόσβασης σε ιστοσελίδα και Παρατηρητήριο Καυσίμων (17/03/2017 μέχρι 19/03/2017)
 
- 16/03/2017 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων - Φεβρουάριος 2017
 
- 15/03/2017 Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας Καταναλωτή
 
- 13/03/2017 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 10/2017
 
- 10/03/2017 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για τρια νομοσχέδια, τα οποία ετοιμάστηκαν για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία (EE) 2015/2302
 
- 08/03/2017 Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή - Απονομή βραβείων Μαθητικού Διαγωνισμού "Καταναλωτές Εν Δράσει"
 
- 07/03/2017 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 09/2017
 
- 28/02/2017 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 08/2017
 
- 27/02/2017 Ψηφίστε τον νικητή του Μαθητικού Διαγωνισμού «Καταναλωτές Εν Δράσει»
 
- 24/02/2017 Παρατηρητήριο Τιμών Καθαράς Δευτέρας 22.02.2017
 
- 22/02/2017 Επιβολή διοικητικού προστίμου €80.000 στην Camelot International Health Organization (Europe) Ltd
 
- 20/02/2017 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 07/2017
 
- 14/02/2017 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Ιανουάριος 2017
 
- 13/02/2017 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 06/2017
 
- 13/02/2017 Διορθωτική Ανακοίνωση για Παρατηρητήριο Μεγάλων Υπεραγορών 07.02.2017
 
- 09/02/2017 Παρατηρητήριο Μεγάλων Υπεραγορών 07.02.2017
 
- 06/02/2017 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 05/2017
 
- 02/02/2017 Επικίνδυνα αποκριάτικα προϊόντα
 
- 30/01/2017 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 04/2017
 
- 23/01/2017 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 03/2017
 
- 17/01/2017 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Νοε-Δεκ 2016
 
- 17/01/2017 Παρουσίαση για τις τιμές καυσίμων στη Βουλή των Αντιπροσώπων
 
- 17/01/2017 Απόσυρση επικίνδυνων αναπτήρων από την αγορά
 
- 16/01/2017 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 02/2017
 
- 12/01/2017 Επιστροφές αγορών από κατάστημα – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές
 
- 09/01/2017 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 01/2017
 
- 05/01/2017 Εκστρατεία Ελέγχου Παιδικών Παιχνιδιών
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2016[</font>]2016
- 29/12/2016 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ -«Ο Περί της Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών Νόμος του 2017» και ο «Νόμος που τροποποιεί τους Περί Έκδοσης Δικαστικών Διαταγμάτων για την Προστασία των Συλλογικών Συμφερόντων των Καταναλωτών Νόμους του 2007 μέχρι το 2015»
 
- 27/12/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 51/2016
 
- 20/12/2016 Παρατηρητήριο τιμών - Χριστούγεννα 2016
 
- 19/12/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 50/2016
 
- 16/12/2016 Συμβουλές Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή για Χριστουγεννιάτικες αγορές
 
- 12/12/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 49/2016
 
- 05/12/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 48/2016
 
- 28/11/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 47/2016
 
- 22/11/2016 Εγγραφή της Εταιρείας ELNIA LTD στο Μητρώο Εμπόρων του μηχανισμού Εξώδικης Διευθέτησης Καταναλωτικών Απαιτήσεων
 
[Replication or Save Conflict]
- 21/11/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 46/2016
 
- 21/11/2016 Δημόσια Διαβούλευση που αφορά στην τροποποίηση του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου
 
- 17/11/2016 Επιβολή διοικητικού προστίμου €10.000 για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές
 
- 16/11/2016 Εκστρατεία Ελέγχου Παιδικών Παιχνιδιών
 
- 15/11/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 45/2016
 
- 11/11/2016 Παρατηρητήριο Τιμών Μεγάλων Υπεραγορών 07.11.2016
 
- 10/11/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 43/2016
 
- 10/11/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 44/2016
 
- 10/11/2016 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Οκτώβριος 2016
 
- 07/11/2016 Επιβολή διοικητικών προστίμων για παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών
 
- 27/10/2016 Μετονομασία Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτή
 
- 24/10/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 42/2016
 
- 20/10/2016 Παρατηρητήριο Τιμών Λιανικής Πώλησης Υγραερίου (10 Κιλών) 17.10.2016
 
- 17/10/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 41/2016
 
- 10/10/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 40/2016
 
- 10/10/2016 Εκστρατεία για κορδόνια σε παιδικά ενδύματα -Έλεγχος σε 220 καταστήματα
 
- 07/10/2016 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Σεπτέμβριος 2016
 
- 06/10/2016 Θετική η ανταπόκριση των επιχειρήσεων για εγγραφή στο Μητρώο Εμπόρων ADR
 
- 03/10/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 39/2016
 
- 30/09/2016 Παρατηρητήριο Τιμών Μικρών Υπεραγορών 27.09.2016
 
- 29/09/2016 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ - «Ο περί Ορισμένων Πτυχών της Πώλησης Καταναλωτικών Αγαθών και των Συναφών Εγγυήσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016»
 
- 27/09/2016 Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές - Πρόστιμο €100.000 σε εταιρεία ανάπτυξης γης
 
- 27/09/2016 Το Μητρώο Εμπόρων ADR μεγαλώνει
 
- 26/09/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 38/2016
 
- 19/09/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 37/2016
 
- 15/09/2016 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Αύγουστος 2016
 
- 12/09/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 36/2016
 
- 12/09/2016 Εγγραφή Νέας Εταιρείας στο Μητρώο Εμπόρων του μηχανισμού Εξώδικης Διευθέτησης Καταναλωτικών Απαιτήσεων
 
- 05/09/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 35/2016
 
- 29/08/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 34/2016
 
- 26/08/2016 Εκστρατεία ελέγχου παιδικών ενδυμάτων
 
- 22/08/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 33/2016
 
- 19/08/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 32/2016
 
- 17/08/2016 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Ιούλιος 2016
 
- 12/08/2016 Νέες Εγγραφές στο Μητρώο Εμπόρων του μηχανισμού Εξώδικης Διευθέτησης Καταναλωτικών Απαιτήσεων
 
- 08/08/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 31/2016
 
- 01/08/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 30/2016
 
- 28/07/2016 Παρατηρητήριο Τιμών Μεγάλων Υπεραγορών 25.07.2016
 
- 26/07/2016 Εκστρατεία για μελάνια δερματοστιξίας (tattoo inks)
 
- 25/07/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 29/2016
 
- 22/07/2016 Ηλεκτρονική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών – Online Dispute Resolution
 
- 21/07/2016 Αξιολόγηση της εφαρμογής της Οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών
 
- 20/07/2016 Εγγραφή Ομίλου Εταιρειών Μαλλούππας και Παπακώστας στο Μητρώο Εμπόρων του μηχανισμού Εξώδικης Διευθέτησης Καταναλωτικών Απαιτήσεων
 
- 19/07/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 28/2016
 
- 15/07/2016 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Ιούνιος 2016
 
- 13/07/2016 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ - «Ο περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016»
 
- 12/07/2016 Οργανωμένα Ταξίδια - Χρήσιμες Συμβουλές
 
- 11/07/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 27/2016
 
- 04/07/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 26/2016
 
- 27/06/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 25/2016
 
- 23/06/2016 Παγκόσμια Εκστρατεία Ευαισθητοποίησης για την Ασφάλεια Κορδονιών στα Σκίαστρα Παραθύρων
 
- 21/06/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 24/2016
 
- 15/06/2016 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ - «Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) Κανονισμοί του 2017»
 
- 14/06/2016 Εκστρατεία για μελάνια δερματοστιξίας (tattoo inks)
 
- 13/06/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 23/2016
 
- 13/06/2016 Φουσκωτές πισίνες: Μικρές και φαινομενικά αθώες αλλά επικίνδυνες!
 
- 10/06/2016 Aσφάλεια καταναλωτικών προϊόντων: Κοινή Δράση 2015 οργανισμού PROSAFE
 
- 10/06/2016 Δημόσια Διαβούλευση - Μετονομασία "Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών"
 
- 09/06/2016 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Μάιος 2016
 
- 06/06/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 22/2016
 
- 02/06/2016 Διάλεξη επιμόρφωσης των καταναλωτών στον Δήμο Τσερίου
 
- 30/05/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 21/2016
 
- 23/05/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 20/2016
 
- 20/05/2016 Παιδικά Κρεβάτια - Έντυπο ενημέρωσης για οικονομικούς φορείς
 
- 17/05/2016 Πείτε τη γνώμη σας! Δημόσια Διαβούλευση για την καταλληλότητα της υφιστάμενης νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών
 
- 17/05/2016 Απόφαση αναφορικά με την ύπαρξη καταχρηστικών ρητρών σε συμβόλαια της PAFILIA PROPERTY DEVELOPERS LTD
 
- 16/05/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 19/2016
 
- 12/05/2016 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Μαρ-Απρ 2016
 
- 12/05/2016 Διάλεξη επιμόρφωσης των καταναλωτών στον Δήμο Λατσιών
 
- 11/05/2016 Ανάρτηση τιμών σε περιόδους εκπτώσεων
 
- 09/05/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 18/2016
 
- 03/05/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 17/2016
 
- 28/04/2016 ΠΑΣΧΑ 2016 - Παρατηρητήριο Τιμών
 
- 25/04/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 16/2016
 
- 18/04/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 15/2016
 
- 13/04/2016 Ενημέρωση των καταναλωτών για επικίνδυνα παιδικά κρεβάτια
 
- 13/04/2016 Παρατηρητήριο Τιμών Λιανικής Πώλησης Υγραερίου (10 Κιλών) 12.04.2016
 
- 12/04/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 14/2016
 
- 07/04/2016 Παρατηρητήριο Τιμών Συνοικιακών Κρεοπωλείων 04.04.2016
 
- 06/04/2016 Παρατηρητήριο Τιμών Αρτοποιείων 04.04.2016
 
- 04/04/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 13/2016
 
- 31/03/2016 Σημαντικές συστάσεις προς καταναλωτές
 
- 30/03/2016 Παρατηρητήριο Τιμών Φρούτων και Λαχανικών σε Φρουταρίες 29.03.2016
 
- 29/03/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 12/2016
 
- 24/03/2016 Προσωρινή διακοπή Παρατηρητηρίου Λιανικών Τιμών Καυσίμων
 
- 24/03/2016 Παρατηρητήριο Τιμών Μικρών Υπεραγορών 22.03.2016
 
- 21/03/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 11/2016
 
- 21/03/2016 “Μαζευτείτε και καλέστε μας”: Μια πρωτοβουλία για την εκπαίδευση των καταναλωτών
 
- 18/03/2016 Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή
 
- 15/03/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 10/2016
 
- 15/03/2016 Κοινή Δράση ΥΑΠΚ και Οργανισμού PROSAFE για θέματα ασφάλειας προϊόντων
 
- 10/03/2016 Παρατηρητήριο Τιμών Καθαράς Δευτέρας 09.03.2016
 
- 08/03/2016 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Ιαν-Φεβ 2016
 
- 07/03/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 09/2016
 
- 04/03/2016 Παρατηρητήριο Τιμών Μεγάλων Υπεραγορών 02.03.2016
 
- 01/03/2016 Τιμές Βασικών Προϊόντων (Γάλα - Ψωμί - Νερό)
 
- 29/02/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 08/2016
 
- 26/02/2016 Εγκαταστήστε την εφαρμογή CY Consumers και διεκδικήστε τα δικαιώματα σας από το κινητό σας
 
- 24/02/2016 Κορδόνια σε παιδικά ενδύματα - Ενημερωτικά έντυπα για καταναλωτές και επιχειρήσεις
 
- 22/02/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 07/2016
 
- 18/02/2016 Προσοχή: Επικίνδυνα αποκριάτικα προϊόντα
 
- 15/02/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 06/2016
 
- 08/02/2016 Απόφαση 61/2015 - G. Hassapis & Sons Ltd και G. N. Hassapis Bros Ltd
 
- 08/02/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 05/2016
 
- 03/02/2016 Απόφαση 2016/01 (ΑΠ) - ALPHA PANARETI PUBLIC LTD
 
- 01/02/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 04/2016
 
- 25/01/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 03/2016
 
- 18/01/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 02/2016
 
- 11/01/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 01/2016
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2015[</font>]2015
- 28/12/2015 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 51/2015
 
- 21/12/2015 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 50/2015
 
- 18/12/2015 Χριστούγεννα 2015 - Παρατηρητήρια Τιμών
 
- 15/12/2015 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 49/2015
 
- 10/12/2015 Παρατηρητήριο Τιμών Μικρών Υπεραγορών 07.12.2015
 
- 08/12/2015 Απόσυρση επικίνδυνων προϊόντων από την αγορά
 
- 07/12/2015 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 48/2015
 
- 02/12/2015 Απόφαση 56/2015 ALPHA BANK CYPRUS LTD
 
- 30/11/2015 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 47/2015
 
- 27/11/2015 Συμβουλές στους καταναλωτές για τα Χριστούγεννα
 
- 24/11/2015 Απόφαση 55/2015 - Camelot International Health Organization (Cyprus) Ltd
 
- 24/11/2015 Απόφαση 60/2015 - Alpha Panareti Public Ltd
 
- 23/11/2015 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 46/2015
 
- 18/11/2015 Ο περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών Νόμος - Οδηγός υπολογισμού ύψους διοικητικού προστίμου
 
- 17/11/2015 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 45/2015
 
- 12/11/2015 Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με τον γεωγραφικό αποκλεισμό και άλλους περιορισμούς που ισχύουν στην ΕΕ κατά την πραγματοποίηση αγορών
 
- 11/11/2015 Απόσυρση επικίνδυνων προϊόντων από την αγορά
 
- 09/11/2015 Απόφαση 2015/01 (ΓΑ) - S&J Tziovannis Bros Enterprises Ltd
 
- 09/11/2015 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 44/2015
 
- 06/11/2015 Εβδομαδιαίο Δελτίο Τιμών Καυσίμων 02/11/2015
 
- 02/11/2015 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 43/2015
 
- 30/10/2015 Θερμοφόρες νερού - Πώς να προστατευτείτε από τους κινδύνους
 
- 26/10/2015 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 42/2015
 
- 21/10/2015 Σύσταση της προσοχής των Καταναλωτών για αγορές μέσω Facebook
 
- 19/10/2015 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 41/2015
 
- 12/10/2015 Απόσυρση επικίνδυνων προϊόντων από την αγορά
 
- 12/10/2015 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 40/2015
 
- 05/10/2015 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 39/2015
 
- 25/09/2015 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 38/2015
 
- 24/09/2015 Απόφαση 57/2015 - Y Liasides Developers Ltd
 
- 23/09/2015 Απόφαση 54/2015 - ΕH Hi-Spec Properties Ltd
 
- 18/09/2015 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 37/2015
 
- 11/09/2015 Απόσυρση επικίνδυνων προϊόντων από την αγορά
 
- 11/09/2015 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 36/2015
 
- 10/09/2015 Ενημερωτικό έντυπο: «Κορδόνια σε παιδικά ενδύματα – Κρυμμένοι Κίνδυνοι»
 
- 07/09/2015 Απόφαση 51/2015 - VM DEVELOPING LTD
 
- 04/09/2015 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 35/2015
 
- 28/08/2015 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 34/2015
 
- 24/08/2015 Απόφαση 53/2015 - G HASSAPIS & SONS LTD και G N HASSAPIS BROS LTD
 
- 24/08/2015 Απόφαση 47/2015 - G HASSAPIS & SONS LTD και G N HASSAPIS BROS LTD
 
- 21/08/2015 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 33/2015
 
- 21/08/2015 Απόφαση της τριμελούς επιτροπής σύμφωνα με τους περί Διαπίστευσης, Τυποποίησης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμους του 2002 – 2012-Διάταγμα Κ.Δ.Π. 325/14 - Papouis Dairies Ltd
 
- 21/08/2015 Απόφαση της τριμελούς επιτροπής σύμφωνα με τους περί Διαπίστευσης, Τυποποίησης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμους του 2002 – 2012-Διάταγμα Κ.Δ.Π. 325/14 - Pittas Dairy Industries Ltd
 
- 18/08/2015 Απόφαση 45/2015 - SL Signature Luxury Homes Limited
 
- 14/08/2015 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 32/2015
 
- 12/08/2015 Απόσυρση επικίνδυνων προϊόντων από την αγορά
 
- 07/08/2015 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 31/2015
 
- 06/08/2015 Απόφαση 40/2015 - CHR CHRYSTOFOROU ESTATES LIMITED
 
- 05/08/2015 Απόφαση 38/2015 - PAFILIA PROPERTY DEVELOPERS LIMITED
 
- 31/07/2015 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 30/2015
 
- 24/07/2015 Απόφαση 44/2015 - Georgiou Dempsey Developers Ltd
 
- 24/07/2015 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 29/2015
 
- 22/07/2015 Απόφαση 43/2015 - MTN Cyprus Ltd
 
- 21/07/2015 Απόφαση 34/2015 - Highlander Spring Aqua Distributors Ltd
 
- 21/07/2015 Απόφαση 33/2015 - ASA Farmakas Table Water Ltd
 
- 17/07/2015 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 28/2015
 
- 14/07/2015 Απόφαση 36/2015 - Sun Gain Estates Limited
 
- 14/07/2015 Απόφαση 37/2015 - Sun Gain Estates Limited
 
- 14/07/2015 Απόφαση 35/2015 - Sun Gain Estates Limited
 
- 10/07/2015 Απόφαση 28/2015 - AELIUS DEVELOPERS LIMITED
 
- 10/07/2015 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 27/2015
 
- 09/07/2015 Απόσυρση επικίνδυνων προϊόντων από την αγορά
 
- 03/07/2015 Φουσκωτά και άλλα είδη θαλάσσης/νερού: Οδηγίες για ασφαλή χρήση
 
- 03/07/2015 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 26/2015
 
- 01/07/2015 Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του Νόμου του Ανταγωνισμού σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/104/ΕΕ
 
- 01/07/2015 Απόφαση 31/2015 - ARMONIA ESTATES LIMITED
 
- 29/06/2015 Απόφαση 26/2015 - Chris Cash and Carry Ltd
 
- 26/06/2015 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 25/2015
 
- 25/06/2015 Απόφαση 25/2015 - ALPHA PANARETI PUBLIC LTD
 
- 22/06/2015 Απόφαση 22/2015 - SNK EXCLUSIVE PROPERTIES LTD
 
- 19/06/2015 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 24/2015
 
- 19/06/2015 Απόφαση 18/2015 - CHR CHRYSTOFOROU ESTATES LTD
 
- 19/06/2015 Απόφαση 19/2015 - KALOTHEA DEVELOPERS LTD
 
- 15/06/2015 Απόφαση 24/2015 - Y LIASIDES DEVELOPERS LIMITED
 
- 12/06/2015 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 23/2015
 
- 10/06/2015 Απόφαση 20/2015 - SNK VENUS HOME DEVELOPERS LTD
 
- 10/06/2015 Απόφαση 23/2015 - SNK VENUS HOME DEVELOPERS LTD
 
- 10/06/2015 Απόφαση 17/2015 - SNK VENUS HOME DEVELOPERS LTD
 
- 10/06/2015 Απόφαση 21/2015 - SNK VENUS HOME DEVELOPRS LTD
 
- 10/06/2015 Απόφαση 16/2015 - SNK VENUS HOME DEVELOPERS LTD
 
- 09/06/2015 Απόσυρση επικίνδυνων προϊόντων από την αγορά
 
- 08/06/2015 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 22/2015
 
- 05/06/2015 Απόφαση 15/2015 - Chris Cash and Carry Ltd
 
- 05/06/2015 Απόφαση 14/2015 - Βιομηχανία Γάλακτος & Παγωτού Ζυμαράς Λτδ
 
- 04/06/2015 Απόφαση 09/2015 - Alpha Panareti Public Ltd
 
- 29/05/2015 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 21/2015
 
- 29/05/2015 Απόφαση 10/2015 - Alpha Panareti Public Ltd
 
- 29/05/2015 Απόφαση 11/2015 - ALPHA PANARETI PUBLIC LTD
 
- 25/05/2015 Απόφαση 13/2015 - A CHACHOLIS DEVELOPERS LTD
 
- 22/05/2015 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 20/2015
 
- 19/05/2015 Απόφαση 07/2015 - Kentriki Stegastiki Eteria (KESE) Ltd
 
- 19/05/2015 Απόφαση 12/2015 - GN Hasapis Bros Ltd και G Hassapis & Sons Ltd
 
- 18/05/2015 Απόφαση 06/2015 - Felstar Estates Limited
 
- 15/05/2015 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 19/2015
 
- 14/05/2015 Απόφαση 08/2015 - Chris Cash and Carry Ltd
 
- 08/05/2015 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 18/2015
 
- 08/05/2015 Απόσυρση επικίνδυνων προϊόντων από την αγορά
 
- 04/05/2015 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 17/2015
 
- 24/04/2015 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 16/2015
 
- 17/04/2015 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 15/2015
 
- 15/04/2015 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 14/2015
 
- 06/04/2015 Πάσχα 2015: Συμβουλές για Καλές Γιορτές με Ασφάλεια
 
- 06/04/2015 Απόσυρση επικίνδυνων προϊόντων από την αγορά
 
- 03/04/2015 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 13/2015
 
- 27/03/2015 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 12/2015
 
- 20/03/2015 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 11/2015
 
- 16/03/2015 Κάψουλες υγρών απορρυπαντικών πλυντηρίων - Παγκόσμια εκστρατεία ευαισθητοποίησης
 
- 13/03/2015 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 10/2015
 
- 06/03/2015 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 09/2015
 
- 06/03/2015 Απόσυρση επικίνδυνων προϊόντων από την αγορά
 
- 27/02/2015 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 08/2015
 
- 20/02/2015 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 07/2015
 
- 13/02/2015 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 06/2015
 
- 08/02/2015 Απόφαση 02/2015 - Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ
 
- 06/02/2015 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 05/2015
 
- 02/02/2015 Απόφαση 03/2015 - GN Hassapis Bros Ltd και G Hassapis & Sons Ltd
 
- 02/02/2015 Απόφαση 01/2015 - GN Hassapis Bros Ltd και G Hassapis & Sons Ltd
 
- 30/01/2015 Επικίνδυνα αποκριάτικα προϊόντα
 
- 30/01/2015 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 04/2015
 
- 23/01/2015 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 03/2015
 
- 22/01/2015 Απόφαση 1ΒΑ/2015 - Santa Marina Handicrafts Ltd
 
- 21/01/2015 Απόφαση 04/2015 - Gan Direct Insurance Ltd
 
- 21/01/2015 Απόφαση 05/2015 - MTN Cyprus Ltd
 
- 16/01/2015 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 02/2015
 
- 09/01/2015 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 01/2015
 

Αναγραφή τιμών - Οδηγός για επιχειρήσεις

Νέος Νόμος για Οργανωμένα Ταξίδια

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Διαδικτυακή Πύλη

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας