Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Αρχείο Νέων / Ανακοινώσεων
Show details for [<font class="simpletitle">]2020[</font>]2020
Show details for [<font class="simpletitle">]2019[</font>]2019
Hide details for [<font class="simpletitle">]2018[</font>]2018
- 21/12/2018 Παρατηρητήριο Τιμών Χριστουγέννων 2018
 
- 21/12/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 51/2018
 
- 21/12/2018 Απόφαση εναντίον των ΑΒ Oasis Park Development Ltd και Kallishi Bros Hotel Apts Ltd (εταιρείες ανάπτυξης γης και οικοδομών) για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές σε σύμβαση αγοραπωλησίας ακίνητης ιδιοκτησίας
 
- 20/12/2018 Αποτελέσματα Εκστρατείας Ελέγχου Παιδικών Παιχνιδιών
 
- 20/12/2018 Συμβουλές Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή για Χριστουγεννιάτικες αγορές
 
- 18/12/2018 ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ: Μειώσεις τιμών καυσίμων μετά τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης
 
- 17/12/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 50/2018
 
- 17/12/2018 ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ: Επίπεδο τιμών καυσίμων πριν και μετά την εφαρμογή του Διατάγματος Κ.Δ.Π. 353/2018 αναφορικά με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης
 
- 10/12/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 49/2018
 
- 07/12/2018 Ενημερωτική Ημερίδα: «Δυναμική και εξελίξεις στο δίκαιο του ανταγωνισμού και της προστασίας του καταναλωτή», Πέμπτη, 13/12/2018, 9:30 π.μ.
 
- 06/12/2018 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Νοέμβριος 2018
 
- 04/12/2018 Σεμινάριο για την Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών - Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2018, 16:00-19:30, Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία
 
- 03/12/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 48/2018
 
- 26/11/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 47/2018
 
- 21/11/2018 Απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Προστασίας εναντίον των ΑΒ Oasis Park Development Ltd και Kallishi Bros Hotel Apts Ltd (εταιρείες ανάπτυξης γης και οικοδομών) για καταχρηστικές συμβατικές ρήτρες σε σύμβαση αγοραπωλησίας ακίνητης περιουσίας
 
- 19/11/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 46/2018
 
- 16/11/2018 Εκστρατεία Ελέγχου Παιδικών Παιχνιδιών
 
- 16/11/2018 Black Friday: Συμβουλές προς τους καταναλωτές
 
- 13/11/2018 Λήψη δανείων και υπεύθυνος δανεισμός - Σεμινάριο για ενημέρωση των καταναλωτών
 
- 12/11/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 45/2018
 
- 06/11/2018 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Οκτώβριος 2018
 
- 05/11/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 44/2018
 
- 29/10/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 43/2018
 
- 23/10/2018 Ορισμός ΕΤΕΚ ως Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών
 
- 22/10/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 42/2018
 
- 19/10/2018 Οργανωμένα ταξίδια που περιλαμβάνουν υπηρεσίες μεταφοράς με την Cobaltair Ltd
 
- 15/10/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 41/2018
 
- 08/10/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 40/2018
 
- 05/10/2018 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Σεπτέμβριος 2018
 
- 02/10/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 39/2018
 
- 24/09/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 38/2018
 
- 17/09/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 37/2018
 
- 14/09/2018 Νέα Συμφωνία για τους Καταναλωτές - Εθνικός Διάλογος με τους Καταναλωτές
 
- 13/09/2018 Αποτελέσματα Εκστρατείας Ελέγχου Παιδικών Ενδυμάτων
 
- 11/09/2018 Νέα Συμφωνία για τους Καταναλωτές - Εθνικός Διάλογος με τους Καταναλωτές
 
- 10/09/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 36/2018
 
- 07/09/2018 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Αύγουστος 2018
 
- 04/09/2018 Επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους €250.000 στην εταιρεία VEOO SOLUTIONS LTD για άσκηση αθέμιτης εμπορικής πρακτικής
 
- 03/09/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 35/2018
 
- 29/08/2018 Συμβουλές προς τους καταναλωτές ενόψει αγορών για σχολικά είδη
 
- 28/08/2018 Εκστρατεία Ελέγχου Παιδικών Ενδυμάτων
 
- 27/08/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 34/2018
 
- 23/08/2018 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Ιούλιος 2018
 
- 21/08/2018 Επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους €50.000 στην εταιρεία New Nissan Cyprus Ltd από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή για άσκηση αθέμιτης εμπορικής πρακτικής
 
- 20/08/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 33/2018
 
- 13/08/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 32/2018
 
- 06/08/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 31/2018
 
- 30/07/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 30/2018
 
- 25/07/2018 Απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή εναντίον της εταιρείας Alpha Bank Cyprus Ltd για Καταχρηστικές Συμβατικές Ρήτρες
 
- 24/07/2018 Απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή εναντίον της εταιρείας Geomaride Ltd για Καταχρηστική Συμβατική Ρήτρα
 
- 23/07/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 29/2018
 
- 19/07/2018 Παρατηρητήριο Μεγάλων Υπεραγορών 16.07.2018
 
- 16/07/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 28/2018
 
- 09/07/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 27/2018
 
- 06/07/2018 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Ιούνιος 2018
 
- 05/07/2018 Ανοικτή επιστολή Διεθνούς Δικτύου ICPEN προς τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη ψηφιακή οικονομία, σχετικά με τη σημασία των τυποποιημένων όρων και προϋποθέσεων για τους καταναλωτές
 
- 04/07/2018 Επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους €3.000 στην εταιρεία Gekova Trading Ltd από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, για παράλειψη υποβολής στοιχείων που ζητήθηκαν και παροχή ψευδών/ παραπλανητικών πληροφοριών
 
- 02/07/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 26/2018
 
- 02/07/2018 Οργανωμένα Ταξίδια – Ενίσχυση των δικαιωμάτων των ταξιδιωτών. Έναρξη ισχύος νέου νόμου
 
- 29/06/2018 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ - «Ο περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμος του 2018»
 
- 26/06/2018 Δικαιώματα καταναλωτών σε υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών
 
- 25/06/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 25/2018
 
- 22/06/2018 Νέο έντυπο - Δικαιώματα καταναλωτών σε υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών
 
- 21/06/2018 Μετατροπείς και προσαρμογείς ηλεκτρολογικού εξοπλισμού - Αποτελέσματα εκστρατείας
 
- 18/06/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 24/2018
 
- 14/06/2018 Επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους €200.000 σε εταιρεία ανάπτυξης γης και οικοδομών από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή για χρήση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.
 
- 11/06/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 23/2018
 
- 07/06/2018 Προσωρινή διακοπή πλατφόρμας λιανικών τιμών καυσίμων
 
- 07/06/2018 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Μάιος 2018
 
- 05/06/2018 Μετατροπείς και προσαρμογείς ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
 
- 04/06/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 22/2018
 
- 31/05/2018 Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας: βελτίωση σχέσεων μεταξύ των καταναλωτών και των επιχειρήσεων
 
- 29/05/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 21/2018
 
- 29/05/2018 Προσωρινή διακοπή πλατφόρμας λιανικών τιμών καυσίμων
 
- 29/05/2018 Έκδοση Οδηγιών προς τους Πιστωτές για τις Γενικές Διατάξεις της Διαφήμισης και της Εμπορικής Προώθησης και για τα κριτήρια καθορισμού αντιπροσωπευτικού παραδείγματος σε διαφήμιση για Συμβάσεις Πίστωσης
 
- 25/05/2018 Αγορά υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών στο διαδίκτυο: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εθνικές αρχές προστασίας των καταναλωτών αποκαλύπτουν παραπλανητικές πρακτικές.
 
- 21/05/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 20/2018
 
- 21/05/2018 Επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους €10.000 στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή για άσκηση αθέμιτης εμπορικής πρακτικής
 
- 18/05/2018 Προσωρινή διακοπή Γραμμής Καταναλωτή 1429
 
- 17/05/2018 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Μάρτιος - Απρίλιος 2018
 
- 17/05/2018 Επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους €80.000 στη Lidl Cyprus από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές
 
- 14/05/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 19/2018
 
- 07/05/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 18/2018
 
- 04/05/2018 Εκστρατεία Ελέγχου Βρεφικών Ειδών
 
- 30/04/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 17/2018
 
- 24/04/2018 Εκστρατεία Ελέγχου Βρεφικών Ειδών
 
- 23/04/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 16/2018
 
- 16/04/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 15/2018
 
- 10/04/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 14/2018
 
- 03/04/2018 Αποτελέσματα Εκστρατείας Ελέγχου Παιδικών Παιχνιδιών
 
- 02/04/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 13/2018
 
- 29/03/2018 Είστε μικρομεσαία επιχείρηση; Γίνετε "Consumer Law Ready".
 
- 26/03/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 12/2018
 
- 19/03/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 11/2018
 
- 19/03/2018 Προστασία ευρωπαίων καταναλωτών - Έκθεση αποτελεσμάτων του συστήματος RAPEX για το 2017 και η θέση της Κύπρου
 
- 19/03/2018 Εκδήλωση Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών σε σχέση με τον περί των Οργανωμένων Ταξιδιών και Συνδεδεμένων Ταξιδιωτικών Διακανονισμών Νόμο του 2017
 
- 16/03/2018 Απόφαση εναντίον της ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΤΔ για Καταχρηστικές Συμβατικές Ρήτρες
 
- 15/03/2018 Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας Καταναλωτή - Απονομή βραβείων Μαθητικού Διαγωνισμού "ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ONLINE"
 
- 13/03/2018 Εκστρατεία Ελέγχου Παιδικών Παιχνιδιών (Πάσχα 2018)
 
- 12/03/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 10/2018
 
- 06/03/2018 Αποτελέσματα Μαθητικού Διαγωνισμού "Καταναλωτές Online"
 
- 05/03/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 09/2018
 
- 02/03/2018 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Ιανουάρ. - Φεβρουάρ. 2018
 
- 02/03/2018 Πρόσληψη Εργοδοτούμενων Ορισμένου Χρόνου για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή
 
- 26/02/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 08/2018
 
- 23/02/2018 Ψηφίστε τους νικητές του Μαθητικού Διαγωνισμού «ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ONLINE»
 
- 20/02/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 07/2018
 
- 16/02/2018 Παρατηρητήριο Τιμών Καθαράς Δευτέρας 14.02.2018
 
- 14/02/2018 Αποτελέσματα Εκστρατείας Ελέγχου Αποκριάτικων Παιχνιδιών και Στολών Αμφίεσης
 
- 12/02/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 06/2018
 
- 05/02/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 05/2018
 
- 29/01/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 04/2018
 
- 26/01/2018 Εκστρατεία Ελέγχου Αποκριάτικων Παιχνιδιών και Στολών Αμφίεσης
 
- 22/01/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 03/2018
 
- 22/01/2018 Θερμοφόρες Νερού - Αποτελέσματα εκστρατείας
 
- 19/01/2018 Πρόσληψη Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή με πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν στα Νομικά
 
- 17/01/2018 Απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή εναντίον της εταιρείας IronFX Global Ltd για Καταχρηστική Συμβατική Ρήτρα
 
- 16/01/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 02/2018
 
- 09/01/2018 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Δεκέμβριος 2017
 
- 08/01/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 01/2018
 
- 05/01/2018 Θερμοφόρες Νερού - Εκστρατεία ελέγχου και ενημέρωσης
 
- 02/01/2018 Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης για Φοιτητές Νομικής
 
Show details for [<font class="simpletitle">]2017[</font>]2017
Show details for [<font class="simpletitle">]2016[</font>]2016
Show details for [<font class="simpletitle">]2015[</font>]2015

Διαδικτυακές Αγορές

Αναγραφή τιμών - Οδηγός για επιχειρήσεις

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις

Διαδικτυακή Πύλη

BREXIT