Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Αρχείο Νέων / Ανακοινώσεων
Show details for [<font class="simpletitle">]2020[</font>]2020
Show details for [<font class="simpletitle">]2019[</font>]2019
Show details for [<font class="simpletitle">]2018[</font>]2018
Show details for [<font class="simpletitle">]2017[</font>]2017
Hide details for [<font class="simpletitle">]2016[</font>]2016
- 29/12/2016 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ -«Ο Περί της Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών Νόμος του 2017» και ο «Νόμος που τροποποιεί τους Περί Έκδοσης Δικαστικών Διαταγμάτων για την Προστασία των Συλλογικών Συμφερόντων των Καταναλωτών Νόμους του 2007 μέχρι το 2015»
 
- 27/12/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 51/2016
 
- 20/12/2016 Παρατηρητήριο τιμών - Χριστούγεννα 2016
 
- 19/12/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 50/2016
 
- 16/12/2016 Συμβουλές Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή για Χριστουγεννιάτικες αγορές
 
- 12/12/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 49/2016
 
- 05/12/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 48/2016
 
- 28/11/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 47/2016
 
- 22/11/2016 Εγγραφή της Εταιρείας ELNIA LTD στο Μητρώο Εμπόρων του μηχανισμού Εξώδικης Διευθέτησης Καταναλωτικών Απαιτήσεων
 
- 21/11/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 46/2016
 
- 21/11/2016 Δημόσια Διαβούλευση που αφορά στην τροποποίηση του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου
 
- 17/11/2016 Επιβολή διοικητικού προστίμου €10.000 για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές
 
- 16/11/2016 Εκστρατεία Ελέγχου Παιδικών Παιχνιδιών
 
- 15/11/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 45/2016
 
- 11/11/2016 Παρατηρητήριο Τιμών Μεγάλων Υπεραγορών 07.11.2016
 
- 10/11/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 43/2016
 
- 10/11/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 44/2016
 
- 10/11/2016 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Οκτώβριος 2016
 
- 07/11/2016 Επιβολή διοικητικών προστίμων για παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών
 
- 27/10/2016 Μετονομασία Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτή
 
- 24/10/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 42/2016
 
- 20/10/2016 Παρατηρητήριο Τιμών Λιανικής Πώλησης Υγραερίου (10 Κιλών) 17.10.2016
 
- 17/10/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 41/2016
 
- 10/10/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 40/2016
 
- 10/10/2016 Εκστρατεία για κορδόνια σε παιδικά ενδύματα -Έλεγχος σε 220 καταστήματα
 
- 07/10/2016 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Σεπτέμβριος 2016
 
- 06/10/2016 Θετική η ανταπόκριση των επιχειρήσεων για εγγραφή στο Μητρώο Εμπόρων ADR
 
- 03/10/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 39/2016
 
- 30/09/2016 Παρατηρητήριο Τιμών Μικρών Υπεραγορών 27.09.2016
 
- 29/09/2016 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ - «Ο περί Ορισμένων Πτυχών της Πώλησης Καταναλωτικών Αγαθών και των Συναφών Εγγυήσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016»
 
- 27/09/2016 Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές - Πρόστιμο €100.000 σε εταιρεία ανάπτυξης γης
 
- 27/09/2016 Το Μητρώο Εμπόρων ADR μεγαλώνει
 
- 26/09/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 38/2016
 
- 19/09/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 37/2016
 
- 15/09/2016 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Αύγουστος 2016
 
- 12/09/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 36/2016
 
- 12/09/2016 Εγγραφή Νέας Εταιρείας στο Μητρώο Εμπόρων του μηχανισμού Εξώδικης Διευθέτησης Καταναλωτικών Απαιτήσεων
 
- 05/09/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 35/2016
 
- 29/08/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 34/2016
 
- 26/08/2016 Εκστρατεία ελέγχου παιδικών ενδυμάτων
 
- 22/08/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 33/2016
 
- 19/08/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 32/2016
 
- 17/08/2016 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Ιούλιος 2016
 
- 12/08/2016 Νέες Εγγραφές στο Μητρώο Εμπόρων του μηχανισμού Εξώδικης Διευθέτησης Καταναλωτικών Απαιτήσεων
 
- 08/08/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 31/2016
 
- 01/08/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 30/2016
 
- 28/07/2016 Παρατηρητήριο Τιμών Μεγάλων Υπεραγορών 25.07.2016
 
- 26/07/2016 Εκστρατεία για μελάνια δερματοστιξίας (tattoo inks)
 
- 25/07/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 29/2016
 
- 22/07/2016 Ηλεκτρονική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών – Online Dispute Resolution
 
- 21/07/2016 Αξιολόγηση της εφαρμογής της Οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών
 
- 20/07/2016 Εγγραφή Ομίλου Εταιρειών Μαλλούππας και Παπακώστας στο Μητρώο Εμπόρων του μηχανισμού Εξώδικης Διευθέτησης Καταναλωτικών Απαιτήσεων
 
- 19/07/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 28/2016
 
- 15/07/2016 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Ιούνιος 2016
 
- 13/07/2016 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ - «Ο περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016»
 
- 12/07/2016 Οργανωμένα Ταξίδια - Χρήσιμες Συμβουλές
 
- 11/07/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 27/2016
 
- 04/07/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 26/2016
 
- 27/06/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 25/2016
 
- 23/06/2016 Παγκόσμια Εκστρατεία Ευαισθητοποίησης για την Ασφάλεια Κορδονιών στα Σκίαστρα Παραθύρων
 
- 21/06/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 24/2016
 
- 15/06/2016 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ - «Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) Κανονισμοί του 2017»
 
- 14/06/2016 Εκστρατεία για μελάνια δερματοστιξίας (tattoo inks)
 
- 13/06/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 23/2016
 
- 13/06/2016 Φουσκωτές πισίνες: Μικρές και φαινομενικά αθώες αλλά επικίνδυνες!
 
- 10/06/2016 Aσφάλεια καταναλωτικών προϊόντων: Κοινή Δράση 2015 οργανισμού PROSAFE
 
- 10/06/2016 Δημόσια Διαβούλευση - Μετονομασία "Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών"
 
- 09/06/2016 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Μάιος 2016
 
- 06/06/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 22/2016
 
- 02/06/2016 Διάλεξη επιμόρφωσης των καταναλωτών στον Δήμο Τσερίου
 
- 30/05/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 21/2016
 
- 23/05/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 20/2016
 
- 20/05/2016 Παιδικά Κρεβάτια - Έντυπο ενημέρωσης για οικονομικούς φορείς
 
- 17/05/2016 Πείτε τη γνώμη σας! Δημόσια Διαβούλευση για την καταλληλότητα της υφιστάμενης νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών
 
- 17/05/2016 Απόφαση αναφορικά με την ύπαρξη καταχρηστικών ρητρών σε συμβόλαια της PAFILIA PROPERTY DEVELOPERS LTD
 
- 16/05/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 19/2016
 
- 12/05/2016 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Μαρ-Απρ 2016
 
- 12/05/2016 Διάλεξη επιμόρφωσης των καταναλωτών στον Δήμο Λατσιών
 
- 11/05/2016 Ανάρτηση τιμών σε περιόδους εκπτώσεων
 
- 09/05/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 18/2016
 
- 03/05/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 17/2016
 
- 28/04/2016 ΠΑΣΧΑ 2016 - Παρατηρητήριο Τιμών
 
- 25/04/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 16/2016
 
- 18/04/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 15/2016
 
- 13/04/2016 Ενημέρωση των καταναλωτών για επικίνδυνα παιδικά κρεβάτια
 
- 13/04/2016 Παρατηρητήριο Τιμών Λιανικής Πώλησης Υγραερίου (10 Κιλών) 12.04.2016
 
- 12/04/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 14/2016
 
- 07/04/2016 Παρατηρητήριο Τιμών Συνοικιακών Κρεοπωλείων 04.04.2016
 
- 06/04/2016 Παρατηρητήριο Τιμών Αρτοποιείων 04.04.2016
 
- 04/04/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 13/2016
 
- 31/03/2016 Σημαντικές συστάσεις προς καταναλωτές
 
- 30/03/2016 Παρατηρητήριο Τιμών Φρούτων και Λαχανικών σε Φρουταρίες 29.03.2016
 
- 29/03/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 12/2016
 
- 24/03/2016 Προσωρινή διακοπή Παρατηρητηρίου Λιανικών Τιμών Καυσίμων
 
- 24/03/2016 Παρατηρητήριο Τιμών Μικρών Υπεραγορών 22.03.2016
 
- 21/03/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 11/2016
 
- 21/03/2016 “Μαζευτείτε και καλέστε μας”: Μια πρωτοβουλία για την εκπαίδευση των καταναλωτών
 
- 18/03/2016 Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή
 
- 15/03/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 10/2016
 
- 15/03/2016 Κοινή Δράση ΥΑΠΚ και Οργανισμού PROSAFE για θέματα ασφάλειας προϊόντων
 
- 10/03/2016 Παρατηρητήριο Τιμών Καθαράς Δευτέρας 09.03.2016
 
- 08/03/2016 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Ιαν-Φεβ 2016
 
- 07/03/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 09/2016
 
- 04/03/2016 Παρατηρητήριο Τιμών Μεγάλων Υπεραγορών 02.03.2016
 
- 01/03/2016 Τιμές Βασικών Προϊόντων (Γάλα - Ψωμί - Νερό)
 
- 29/02/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 08/2016
 
- 26/02/2016 Εγκαταστήστε την εφαρμογή CY Consumers και διεκδικήστε τα δικαιώματα σας από το κινητό σας
 
- 24/02/2016 Κορδόνια σε παιδικά ενδύματα - Ενημερωτικά έντυπα για καταναλωτές και επιχειρήσεις
 
- 22/02/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 07/2016
 
- 18/02/2016 Προσοχή: Επικίνδυνα αποκριάτικα προϊόντα
 
- 15/02/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 06/2016
 
- 08/02/2016 Απόφαση 61/2015 - G. Hassapis & Sons Ltd και G. N. Hassapis Bros Ltd
 
- 08/02/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 05/2016
 
- 03/02/2016 Απόφαση 2016/01 (ΑΠ) - ALPHA PANARETI PUBLIC LTD
 
- 01/02/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 04/2016
 
- 25/01/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 03/2016
 
- 18/01/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 02/2016
 
- 11/01/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 01/2016
 
Show details for [<font class="simpletitle">]2015[</font>]2015

Διαδικτυακές Αγορές

Αναγραφή τιμών - Οδηγός για επιχειρήσεις

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις

Διαδικτυακή Πύλη

BREXIT