Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις

25/01/2021 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 03/2021
 
19/01/2021 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2020
 
23/12/2020 Σχέδιο Δημοσίευσης Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή
 
18/12/2020 Παρατηρητήριο Τιμών για τα Χριστούγεννα 2020
 
11/12/2020 Απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Προστασίας εναντίον του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης, για καταχρηστικές ρήτρες σε δανειακές συμβάσεις με καταναλωτές
 
08/12/2020 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ - «Ο περί της Εποπτείας της Αγοράς Νόμος του 2021»
 
23/11/2020 Black Friday: Συμβουλές για καταναλωτές
 
10/11/2020 Ανακοίνωση για εισαγωγείς/εμπορευόμενους μασκών προσώπου (III)
 
10/11/2020 Ανακοίνωση για μάσκες προσώπου που κυκλοφορούν στην αγορά για σκοπούς προστασίας από την επιδημία COVID-19 (III)
 
16/10/2020 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Σεπτέμβριος 2020
 
12/08/2020 Covid 19 - Προϊόντα για τα οποία καθορίστηκαν ανώτατες τιμές πώλησης
 


Αρχείο Ανακοινώσεων


Διαδικτυακές Αγορές

Αναγραφή τιμών - Οδηγός για επιχειρήσεις

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις

Διαδικτυακή Πύλη

BREXIT