Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις

06/04/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 14/2020
 
31/03/2020 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Ιανουάριος & Φεβρουάριος 2020
 
27/03/2020 Εβδομαδιαίο Δελτίο Τιμών Καυσίμων 23.03.2020
 
27/03/2020 Εβδομαδιαίο Δελτίο Τιμών Καυσίμων 16.03.2020
 
24/03/2020 Δημοσίευση ανακοίνωσης για αντιμετώπιση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών σε διαδικτυακές πλατφόρμες εξαιτίας της επιδημίας COVID-19
 
20/03/2020 Δημοσίευση Ανακοίνωσης (Αρ. 2) για Οργανωμένα Ταξίδια σε σχέση με τον κορωνοϊό
 
15/03/2020 Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή 2020
 
13/03/2020 Δημοσίευση Ανακοίνωσης για Οργανωμένα Ταξίδια σε σχέση με τον κορωνοϊό
 
13/03/2020 Εβδομαδιαίο Δελτίο Τιμών Καυσίμων 09.03.2020
 
09/03/2020 Εβδομαδιαίο Δελτίο Τιμών Καυσίμων 02.03.2020
 
03/03/2020 Εβδομαδιαίο Δελτίο Τιμών Καυσίμων 24.02.2020
 
28/02/2020 Παρατηρητήριο Τιμών Καθαράς Δευτέρας 2020
 
21/02/2020 Εβδομαδιαίο Δελτίο Τιμών Καυσίμων 17.02.2020
 
14/02/2020 Εβδομαδιαίο Δελτίο Τιμών Καυσίμων 10.02.2020
 
16/01/2020 Κοινή Δράση 2016 για θέματα ασφάλειας προϊόντων
 


Αρχείο Ανακοινώσεων


Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Οργανωμένα Ταξίδια

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Αναγραφή τιμών - Οδηγός για επιχειρήσεις

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Διαδικτυακή Πύλη

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

BREXIT