Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Νέα / Ανακοινώσεις - Αλλες Ανακοινώσεις

Show details for [<font class="simpletitle">]2021[</font>]2021
Hide details for [<font class="simpletitle">]2020[</font>]2020
- 28/12/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 52/2020
 
- 23/12/2020 Σχέδιο Δημοσίευσης Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή
 
- 21/12/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 51/2020
 
- 18/12/2020 Παρατηρητήριο Τιμών για τα Χριστούγεννα 2020
 
- 14/12/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 50/2020
 
- 08/12/2020 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ - «Ο περί της Εποπτείας της Αγοράς Νόμος του 2021»
 
- 07/12/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 49/2020
 
- 30/11/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 48/2020
 
- 27/11/2020 Εκστρατεία Ελέγχου Παιδικών Παιχνιδιών
 
- 25/11/2020 Ανακοίνωση για το Black Friday
 
- 23/11/2020 Black Friday: Συμβουλές για καταναλωτές
 
- 23/11/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 47/2020
 
- 19/11/2020 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020
 
- 16/11/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 46/2020
 
- 13/11/2020 Διοικητικά Πρόστιμα και για τις Καταχρηστικές Ρήτρες
 
- 10/11/2020 Ανακοίνωση για μάσκες προσώπου που κυκλοφορούν στην αγορά για σκοπούς προστασίας από την επιδημία COVID-19 (III)
 
- 10/11/2020 Ανακοίνωση για εισαγωγείς/εμπορευόμενους μασκών προσώπου (III)
 
- 09/11/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 45/2020
 
- 03/11/2020 Εκστρατεία Ελέγχου Παιδικών Ενδυμάτων (Αποτελέσματα)
 
- 02/11/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 44/2020
 
- 26/10/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 43/2020
 
- 20/10/2020 Ενημερωτική Εκστρατεία με τίτλο "Διαδικτυακές Αγορές - Δικαιώματα Καταναλωτών"
 
- 19/10/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 42/2020
 
- 16/10/2020 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Σεπτέμβριος 2020
 
- 12/10/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 41/2020
 
- 06/10/2020 Εγγραφή Εταιρείας στον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας
 
- 05/10/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 40/2020
 
- 28/09/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 39/2020
 
- 21/09/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 38/2020
 
- 14/09/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 37/2020
 
- 10/09/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 36/2020
 
- 09/09/2020 Εγγραφή Εταιρείας στον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας
 
- 08/09/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 35/2020
 
- 04/09/2020 Ανακοίνωση για μάσκες προσώπου που κυκλοφορούν στην αγορά για σκοπούς προστασίας από την επιδημία COVID-19 (II)
 
- 24/08/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 34/2020
 
- 21/08/2020 Εκστρατεία Ελέγχου Παιδικών Ενδυμάτων
 
- 17/08/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 33/2020
 
- 12/08/2020 Covid 19 - Προϊόντα για τα οποία καθορίστηκαν ανώτατες τιμές πώλησης
 
- 12/08/2020 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Ιούνιος 2020
 
- 11/08/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 32/2020
 
- 04/08/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 31/2020
 
- 27/07/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 30/2020
 
- 24/07/2020 Απόφαση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή εναντίον της εταιρείας Jetivo Enterprises Ltd, σύμφωνα με τον περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμο του 2004
 
- 20/07/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 29/2020
 
- 16/07/2020 Απόφαση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή εναντίον της εταιρείας ITC Publicworld Ltd για Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές
 
- 13/07/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 28/2020
 
- 10/07/2020 Δημοσίευση Οδηγίας της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή προς τους πιστωτές, σχετικά με το αντιπροσωπευτικό παράδειγμα που πρέπει να χρησιμοποιούν στις διαφημίσεις τους
 
- 07/07/2020 Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών - Αποτελέσματα 2019
 
- 06/07/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 27/2020
 
- 03/07/2020 Ενημερωτική Εκστρατεία με τίτλο "Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά"
 
- 29/06/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 26/2020
 
- 25/06/2020 Απόφαση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή εναντίον της εταιρείας STELIOS GEORGIOU PROPERTY LIMITED για Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές
 
- 24/06/2020 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ - «Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) Κανονισμοί του 2021»
 
- 23/06/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 25/2020
 
- 09/06/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 23/2020
 
- 01/06/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 22/2020
 
- 25/05/2020 Covid 19 - Προϊόντα για τα οποία καθορίστηκαν ανώτατες τιμές πώλησης
 
- 25/05/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 21/2020
 
- 21/05/2020 Ανακοίνωση για εισαγωγείς/εμπορευόμενους μασκών προσώπου
 
- 19/05/2020 Εγγραφή Εταιρείας στον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας
 
- 18/05/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 20/2020
 
- 11/05/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 19/2020
 
- 11/05/2020 Ανακοίνωση για μάσκες προσώπου που κυκλοφορούν στην αγορά για σκοπούς προστασίας από την επιδημία COVID-19
 
- 04/05/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 18/2020
 
- 04/05/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ: 1) Ο περί Ορισμένων Πτυχών που αφορούν τις Συμβάσεις για τις Πωλήσεις Αγαθών Νόμος του 2021 και 2) Ο περί Ορισμένων Πτυχών που αφορούν τις Συμβάσεις για την Προμήθεια Ψηφιακού Περιεχομένου και Ψηφιακών Υπηρεσιών Νόμος του 2021
 
- 27/04/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 17/2020
 
- 24/04/2020 Εβδομαδιαίο Δελτίο Τιμών Καυσίμων 20.04.2020
 
- 21/04/2020 Εβδομαδιαίο Δελτίο Τιμών Καυσίμων 30.03.2020
 
- 21/04/2020 Εβδομαδιαίο Δελτίο Τιμών Καυσίμων 06.04.2020
 
- 21/04/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 16/2020
 
- 15/04/2020 Παρατηρητήριο Τιμών για το Πάσχα 2020
 
- 15/04/2020 Νέος διαδραστικός ιστότοπος για απάτες μέσω διαδικτύου
 
- 13/04/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 15/2020
 
- 06/04/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 14/2020
 
- 31/03/2020 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Ιανουάριος & Φεβρουάριος 2020
 
- 30/03/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 13/2020
 
- 27/03/2020 Εβδομαδιαίο Δελτίο Τιμών Καυσίμων 16.03.2020
 
- 27/03/2020 Εβδομαδιαίο Δελτίο Τιμών Καυσίμων 23.03.2020
 
- 24/03/2020 Δημοσίευση ανακοίνωσης για αντιμετώπιση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών σε διαδικτυακές πλατφόρμες εξαιτίας της επιδημίας COVID-19
 
- 23/03/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 12/2020
 
- 20/03/2020 Δημοσίευση Ανακοίνωσης (Αρ. 2) για Οργανωμένα Ταξίδια σε σχέση με τον κορωνοϊό
 
- 18/03/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 11/2020
 
- 15/03/2020 Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή 2020
 
- 13/03/2020 Εβδομαδιαίο Δελτίο Τιμών Καυσίμων 09.03.2020
 
- 13/03/2020 Δημοσίευση Ανακοίνωσης για Οργανωμένα Ταξίδια σε σχέση με τον κορωνοϊό
 
- 09/03/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 10/2020
 
- 09/03/2020 Εβδομαδιαίο Δελτίο Τιμών Καυσίμων 02.03.2020
 
- 03/03/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 09/2020
 
- 03/03/2020 Εβδομαδιαίο Δελτίο Τιμών Καυσίμων 24.02.2020
 
- 28/02/2020 Παρατηρητήριο Τιμών Καθαράς Δευτέρας 2020
 
- 24/02/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 08/2020
 
- 21/02/2020 Εβδομαδιαίο Δελτίο Τιμών Καυσίμων 17.02.2020
 
- 17/02/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 07/2020
 
- 14/02/2020 Εβδομαδιαίο Δελτίο Τιμών Καυσίμων 10.02.2020
 
- 10/02/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 06/2020
 
- 07/02/2020 Εβδομαδιαίο Δελτίο Τιμών Καυσίμων 03.02.2020
 
- 06/02/2020 Εκστρατεία Ελέγχου Αποκριάτικων Παιχνιδιών και Στολών Αμφίεσης
 
- 31/01/2020 Εβδομαδιαίο Δελτίο Τιμών Καυσίμων 27.01.2020
 
- 27/01/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 04/2020
 
- 27/01/2020 Εβδομαδιαίο Δελτίο Τιμών Καυσίμων 20.01.2020
 
- 21/01/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 03/2020
 
- 17/01/2020 Εβδομαδιαίο Δελτίο Τιμών Καυσίμων 13.01.2020
 
- 16/01/2020 Κοινή Δράση 2016 για θέματα ασφάλειας προϊόντων
 
- 15/01/2020 Εβδομαδιαίο Δελτίο Τιμών Καυσίμων 06.01.2020
 
- 13/01/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 02/2020
 
- 08/01/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 01/2020
 
Show details for [<font class="simpletitle">]2019[</font>]2019
Show details for [<font class="simpletitle">]2018[</font>]2018
Show details for [<font class="simpletitle">]2017[</font>]2017
Show details for [<font class="simpletitle">]2016[</font>]2016
Show details for [<font class="simpletitle">]2015[</font>]2015Διαδικτυακές Αγορές

Αναγραφή τιμών - Οδηγός για επιχειρήσεις

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις

Διαδικτυακή Πύλη

BREXIT