Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Κρεοπωλεία

Hide details for [<font class="simpletitle">]2020[</font>]2020
- 18/12/2020 Παρατηρητήριο Τιμών για τα Χριστούγεννα 2020
 
- 15/04/2020 Παρατηρητήριο Τιμών για το Πάσχα 2020
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2019[</font>]2019
- 20/12/2019 Παρατηρητήριο Τιμών για τα Χριστούγεννα 2019
 
- 24/04/2019 Παρατηρητήριο Τιμών για το Πάσχα 2019
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2018[</font>]2018
- 21/12/2018 Παρατηρητήριο τιμών - Χριστούγεννα 2018
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2017[</font>]2017
- 21/12/2017 Παρατηρητήριο τιμών - Χριστούγεννα 2017
 
- 11/04/2017 ΠΑΣΧΑ 2017: Παρατηρητήριο Τιμών
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2016[</font>]2016
- 20/12/2016 Παρατηρητήριο τιμών - Χριστούγεννα 2016
 
- 28/04/2016 Παρατηρητήριο Πάσχα 2016
 
- 07/04/2016 Παρατηρητήριο Τιμών Συνοικιακών Κρεοπωλείων 04.04.2016
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2015[</font>]2015
- 18/12/2015 Γιορτές Χριστουγέννων 2015 - Τιμές Κρέατων
 
- 10/09/2015 Παρατηρητήριο Τιμών Συνοικιακών Κρεοπωλείων 10.09.2015
 
- 20/05/2015 Παρατηρητήριο Τιμών Συνοικιακών Κρεοπωλείων 20.05.2015
 
- 06/04/2015 Παρατηρητήριο Πάσχα 2015 - Τιμές Κρεάτων
 
- 13/01/2015 Παρατηρητήριο Τιμών Συνοικιακών Κρεοπωλείων 13.01.2015
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2014[</font>]2014
- 16/12/2014 Παρατηρητήριο Χριστουγέννων 2014 - Τιμές Κρεάτων
 
- 09/07/2014 Παρατηρητήριο Τιμών Συνοικιακών Κρεοπωλείων 09.07.2014
 
- 28/05/2014 Παρατηρητήριο Τιμών Συνοικιακών Κρεοπωλείων 28.05.2014
 
- 14/04/2014 Παρατηρητήριο Πάσχα 2014 - Τιμές Κρεάτων
 
- 12/03/2014 Παρατηρητήριο Τιμών Συνοικιακών Κρεοπωλείων 12.03.2014
 
- 22/01/2014 Παρατηρητήριο Τιμών Συνοικιακών Κρεοπωλείων 22.01.2014
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2013[</font>]2013
- 16/12/2013 Παρατηρητήριο Χριστουγέννων 2013 - Τιμές Κρεάτων
 
- 06/11/2013 Παρατηρητήριο Τιμών Συνοικιακών Κρεοπωλείων 06.11.2013
 
- 07/10/2013 Παρατηρητήριο Τιμών Συνοικιακών Κρεοπωλείων 07.10.2013
 
- 06/08/2013 Παρατηρητήριο Τιμών Συνοικιακών Κρεοπωλείων 06.08.2013
 
- 25/06/2013 Παρατηρητήριο Τιμών Συνοικιακών Κρεοπωλείων 25.06.2013
 
- 25/04/2013 Παρατηρητήριο Πάσχα 2013 - Τιμές Κρεάτων
 
- 12/04/2013 Παρατηρητήριο Τιμών Συνοικιακών Κρεοπωλείων 12.04.2013
 
- 06/03/2013 Παρατηρητήριο Τιμών Συνοικιακών Κρεοπωλείων 06.03.2013
 
- 06/02/2013 Παρατηρητήριο Τιμών Συνοικιακών Κρεοπωλείων 06.02.2013
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2012[</font>]2012
- 18/12/2012 Παρατηρητήριο Χριστουγέννων 2012 - Τιμές Κρεάτων
 
- 28/11/2012 Παρατηρητήριο Τιμών Συνοικιακών Κρεοπωλείων 28.11.2012
 
- 15/10/2012 Παρατηρητήριο Τιμών Συνοικιακών Κρεοπωλείων 15.10.2012
 
- 21/09/2012 Παρατηρητήριο Τιμών Συνοικιακών Κρεοπωλείων 21.09.2012
 
- 23/08/2012 Παρατηρητήριο Τιμών Συνοικιακών Κρεοπωλείων 23.08.2012
 
- 05/04/2012 Παρατηρητήριο Πάσχα 2012 - Τιμές Κρεάτων
 
- 14/02/2012 Παρατηρητήριο Τιμών Συνοικιακών Κρεοπωλείων 14.02.2012
 Διαδικτυακές Αγορές

Αναγραφή τιμών - Οδηγός για επιχειρήσεις

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις

Διαδικτυακή Πύλη

BREXIT