Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Υγραέριο

Hide details for [<font class="simpletitle">]2017[</font>]2017
- 14/11/2017 Παρατηρητήριο Τιμών Λιανικής Πώλησης Υγραερίου (10 Κιλών) 13/11/2017
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2016[</font>]2016
- 20/10/2016 Παρατηρητήριο Τιμών Λιανικής Πώλησης Υγραερίου (10 Κιλών) 17.10.2016
 
- 13/04/2016 Παρατηρητήριο Τιμών Λιανικής Πώλησης Υγραερίου (10 Κιλών) 12.04.2016
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2015[</font>]2015
- 25/09/2015 Παρατηρητήριο Τιμών Λιανικής Πώλησης Υγραερίου (10 κιλών) 25.09.2015
 
- 16/01/2015 Παρατηρητήριο Τιμών Λιανικής Πώλησης Υγραερίου (10 Κιλών) 16/01/2015
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2014[</font>]2014
- 19/11/2014 Παρατηρητήριο Τιμών Λιανικής Πώλησης Υγραερίου (10 Κιλών) 19/11/2014
 
- 21/02/2014 Παρατηρητήριο Τιμών Λιανικής Πώλησης Υγραερίου (10 Κιλών) 21/02/2014
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2013[</font>]2013
- 20/11/2013 Παρατηρητήριο Τιμών Λιανικής Πώλησης Υγραερίου (10 Κιλών) 20/11/2013
 
- 15/10/2013 Παρατηρητήριο Τιμών Λιανικής Πώλησης Υγραερίου (10 Κιλών) 15/10/2013
 
- 01/08/2013 Παρατηρητήριο Τιμών Λιανικής Πώλησης Υγραερίου (10 Κιλών) 01/08/2013
 
- 24/04/2013 Παρατηρητήριο Τιμών Λιανικής Πώλησης Υγραερίου (10 Κιλών) 24/04/2013
 
- 25/02/2013 Παρατηρητήριο Τιμών Λιανικής Πώλησης Υγραερίου (10 Κιλών) 25/02/2013
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2012[</font>]2012
- 10/12/2012 Παρατηρητήριο Τιμών Λιανικής Πώλησης Υγραερίου (10 Κιλών) 10/12/2012
 
- 04/09/2012 Παρατηρητήριο Τιμών Λιανικής Πώλησης Υγραερίου (10 Κιλών) 04/09/2012
 
- 09/07/2012 Παρατηρητήριο Τιμών Λιανικής Πώλησης Υγραερίου (10 Κιλών) 09/07/2012
 
- 07/03/2012 Παρατηρητήριο Τιμών Λιανικής Πώλησης Υγραερίου (10 Κιλών) 07/03/2012
 
- 17/02/2012 Παρατηρητήριο Τιμών Λιανικής Πώλησης Υγραερίου (10 Κιλών) 17/02/2012
 Διαδικτυακές Αγορές

Αναγραφή τιμών - Οδηγός για επιχειρήσεις

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις

Διαδικτυακή Πύλη

BREXIT