Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Μεγάλες Υπεραγορές

Hide details for [<font class="simpletitle">]2020[</font>]2020
- 18/12/2020 Παρατηρητήριο Τιμών για τα Χριστούγεννα 2020
 
- 15/04/2020 Παρατηρητήριο Τιμών για το Πάσχα 2020
 
- 28/02/2020 Παρατηρητήριο Τιμών Καθαράς Δευτέρας 2020
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2019[</font>]2019
- 20/12/2019 Παρατηρητήριο Τιμών για τα Χριστούγεννα 2019
 
- 24/04/2019 Παρατηρητήριο Τιμών για το Πάσχα 2019
 
- 08/03/2019 Παρατηρητήριο Τιμών Καθαράς Δευτέρας 2019
 
- 28/02/2019 Παρατηρητήριο Τιμών Υπεραγορών 25-26/02/2019
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2018[</font>]2018
- 21/12/2018 Παρατηρητήριο τιμών - Χριστούγεννα 2018
 
- 19/07/2018 Παρατηρητήριο Τιμών Μεγάλων Υπεραγορών 16.07.2018
 
- 16/02/2018 Παρατηρητήριο Τιμών Καθαράς Δευτέρας 2018
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2017[</font>]2017
- 04/10/2017 Παρατηρητήριο Τιμών Μεγάλων Υπεραγορών 02.10.2017
 
- 02/06/2017 Παρατηρητήριο Τιμών Μεγάλων Υπεραγορών 31.05.2017
 
- 09/02/2017 Παρατηρητήριο Τιμών Μεγάλων Υπεραγορών 07.02.2017
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2016[</font>]2016
- 11/11/2016 Παρατηρητήριο Τιμών Μεγάλων Υπεραγορών 07.11.2016
 
- 28/07/2016 Παρατηρητήριο Τιμών Μεγάλων Υπεραγορών 25.07.2016
 
- 04/03/2016 Παρατηρητήριο Τιμών Μεγάλων Υπεραγορών 02.03.2016
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2015[</font>]2015
- 03/12/2015 Παρατηρητήριο Μεγάλων Υπεραγορών 01/12/2015
 
- 25/08/2015 Παρατηρητήριο Μεγάλων Υπεραγορών 25/08/2015
 
- 21/04/2015 Παρατηρητήριο Τιμών Μεγάλων Υπεραγορών 21.04.2015
 
- 06/04/2015 Παρατηρητήριο Πάσχα 2015 - Εδέσματα
 
- 18/02/2015 Παρατηρητήριο Τιμών Καθαράς Δευτέρας 2015
 
- 09/01/2015 Παρατηρητήριο Τιμών Μεγάλων Υπεραγορών 09.01.2015
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2014[</font>]2014
- 16/12/2014 Παρατηρητήριο Χριστουγέννων 2014 - Χριστουγεννιάτικο Τραπέζι
 
- 16/12/2014 Παρατηρητήριο Χριστουγέννων 2014 - Εδέσματα
 
- 16/09/2014 Παρατηρητήριο Τιμών Μεγάλων Υπεραγορών 16.09.2014
 
- 17/07/2014 Παρατηρητήριο Τιμών Μεγάλων Υπεραγορών 17.07.2014
 
- 14/05/2014 Παρατηρητήριο Τιμών Μεγάλων Υπεραγορών 14.05.2014
 
- 14/04/2014 Παρατηρητήριο Πάσχα 2014 - Εδέσματα
 
- 18/03/2014 Παρατηρητήριο Τιμών Μεγάλων Υπεραγορών 18.03.2014
 
- 26/02/2014 Παρατηρητήριο Τιμών Καθαράς Δευτέρας 2014
 
- 10/02/2014 Παρατηρητήριο Τιμών Μεγάλων Υπεραγορών 10.02.2014
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2013[</font>]2013
- 16/12/2013 Παρατηρητήριο Χριστουγέννων 2013 - Χριστουγεννιάτικο Τραπέζι
 
- 16/12/2013 Παρατηρητήριο Χριστουγέννων 2013 - Εδέσματα
 
- 25/11/2013 Παρατηρητήριο Τιμών Μεγάλων Υπεραγορών 25.11.2013
 
- 21/10/2013 Παρατηρητήριο Τιμών Μεγάλων Υπεραγορών 21.10.2013
 
- 17/09/2013 Παρατηρητήριο Τιμών Μεγάλων Υπεραγορών 17.09.2013
 
- 20/08/2013 Παρατηρητήριο Τιμών Μεγάλων Υπεραγορών 20.08.2013
 
- 18/06/2013 Παρατηρητήριο Τιμών Μεγάλων Υπεραγορών 18.06.2013
 
- 13/05/2013 Παρατηρητήριο Τιμών Μεγάλων Υπεραγορών 13.05.2013
 
- 25/04/2013 Παρατηρητήριο Πάσχα 2013 - Εδέσματα
 
- 26/03/2013 Παρατηρητήριο Τιμών Μεγάλων Υπεραγορών 26.03.2013
 
- 18/02/2013 Παρατηρητήριο Τιμών Μεγάλων Υπεραγορών 18.02.2013
 
- 28/01/2013 Παρατηρητήριο Τιμών Μεγάλων Υπεραγορών 28.01.2013
 
- 09/01/2013 Παρατηρητήριο Τιμών Μεγάλων Υπεραγορών 09.01.2013
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2012[</font>]2012
- 18/12/2012 Παρατηρητήριο Χριστουγέννων 2012 - Χριστουγεννιάτικο Τραπέζι
 
- 17/12/2012 Παρατηρητήριο Χριστουγέννων 2012 - Εδέσματα
 
- 07/12/2012 Παρατηρητήριο Τιμών Μεγάλων Υπεραγορών 07.12.2012
 
- 20/11/2012 Παρατηρητήριο Τιμών Μεγάλων Υπεραγορών 20.11.2012
 
- 09/10/2012 Παρατηρητήριο Τιμών Μεγάλων Υπεραγορών 09.10.2012
 
- 18/09/2012 Παρατηρητήριο Τιμών Μεγάλων Υπεραγορών 18.09.2012
 
- 28/08/2012 Παρατηρητήριο Τιμών Μεγάλων Υπεραγορών 28.08.2012
 
- 07/08/2012 Παρατηρητήριο Τιμών Μεγάλων Υπεραγορών 07.08.2012
 
- 11/07/2012 Παρατηρητήριο Τιμών Μεγάλων Υπεραγορών 11.07.2012
 
- 15/06/2012 Παρατηρητήριο Τιμών Μεγάλων Υπεραγορών 15.06.2012
 
- 28/05/2012 Παρατηρητήριο Τιμών Μεγάλων Υπεραγορών 28.05.2012
 
- 07/05/2012 Παρατηρητήριο Τιμών Μεγάλων Υπεραγορών 07.05.2012
 
- 09/04/2012 Παρατηρητήριο Πάσχα 2012 - Εδέσματα
 
- 28/03/2012 Παρατηρητήριο Τιμών Μεγάλων Υπεραγορών 28.03.2012
 
- 28/02/2012 Παρατηρητήριο Τιμών Μεγάλων Υπεραγορών 28.02.2012
 
- 01/02/2012 Παρατηρητήριο Τιμών Μεγάλων Υπεραγορών 01.02.2012
 
- 10/01/2012 Παρατηρητήριο Τιμών Μεγάλων Υπεραγορών 10.01.2012
 Διαδικτυακές Αγορές

Αναγραφή τιμών - Οδηγός για επιχειρήσεις

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις

Διαδικτυακή Πύλη

BREXIT